Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Otvoritev ceste in pločnika na Obrežju ter podpis Sporazuma o sofinanciranju izgradnje 1. etape vzhodne obvoznice Brežic

15. oktobra 2021 je na Obrežju, pri gostilni Kalin, potekala prireditev ob predaji obnovljene regionalne ceste in zgrajenega pločnika. Pri tem uspešno zaključenem projektu Preplastitev dela regionalne ceste R3-675/1481 ter izgradnja pločnika v naselju Obrežje sta sodelovali Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za ceste (Ministrstvo za infrastrukturo). Sledil je slavnostni podpis Sporazuma o sofinanciranju 1. etape vzhodne obvoznice Brežic med Ministrstvom za infrastrukturo kot investitorjem in Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Brežice kot sofinancerjema, ki je potekal v gradu Brežice.

Dela projekta so obsegala preplastitev regionalne ceste  R3-675/148 Mokrice – Obrežje – Slovenska vas (od km 1,500 do km 2,687) ter izgradnjo pločnika ob cesti (od km 1,504 do km 2,645) v naselju Obrežje (Kalin), z ureditvijo javne razsvetljave, kar predstavlja 1. in 2. fazo projekta pločnika. Dela so potekala v letih 2020 in 2021. Občina Brežice je izvedla javno naročilo, na katerem je bil izbran izvajalec podjetje GAAL gradnje d.o.o. iz Podčetrtka. Vrednost pogodbenih del je znašala 1.029.225,49 EUR, od tega je Občina Brežice prispevala 396.544,88 EUR, direkcija pa  632.680,61 EUR.

Na dogodku ob otvoritvi ceste in pločnika, ki bosta pomembno prispevala k izboljšanju prometne varnosti, je zbrane nagovoril tudi minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. S prerezom traku sta cesto in pločnik predala namenu župan Občine Brežice Ivan Molan in državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič. V svojem nagovoru je župan Ivan Molan izpostavil pomen sodelovanje Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem, občine in direkcije oz. države. Krajanom se je župan zahvalil za sodelovanje in pomoč pri izvajanju projekta ter vsem zaželel varno pot.

Občina in direkcija nadaljujeta dobro sodelovanje v letu 2021 pri sanaciji državnih cest in gradnji pločnika – začenja se skupni projekt urejanja ceste in pločnika ter odprave nevarne zožitve v naselju Podgračeno, naslednji skupni projekt, po zaključku projekta Podgračeno, za katerega občina pripravlja dokumentacijo, pa je sanacija ceste in načrtovani pločnik v naselju Ribnica.

Glasbeni program na dogodku so prispevali učenke in učenci 3. in 6. razreda Osnovne šole Velika Dolina, krajevna skupnost je v sodelovanju s krajani in Vinogradniškim društvom Dolina Jesenice poskrbela za pogostitev udeležencev.

Podpis sporazuma

V poročni dvorani brežiškega gradu je sledil slavnostni podpis Sporazuma o sofinanciranju izgradnje 1. etape vzhodne obvoznice Brežic med Ministrstvom za infrastrukturo (MZI) kot investitorjem in Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter Občino Brežice kot sofinancerjema. Sporazum o sofinanciranju izgradnje 1. etape vzhodne obvoznice Brežic je vreden 18.764.468,90 EUR, deleži so razdeljeni tako, da investitor MZI zagotavlja 70,14% sredstev sofinancer MOP 26,65% in sofinancer Občina Brežice 3,21%, pri tem je upoštevan finančni prispevek občine, ki je zagotovila sredstva za pripravo projektne dokumentacije.

Sporazum določa aktivnosti izgradnje, določa, da bo projekt koordinirala in izvedla javno naročanje Direkcija RS za infrastrukturo. Vsebuje ugotovitev, da je tehnično, organizacijsko in stroškovno smiselna sočasna gradnja 1. etape vzhodne obvoznice Brežic in infrastrukturnih ureditev HE Mokrice zlati iz razlogov sinergijskih učinkov sočasne gradnje (prihranki investitorja in sofinancerja), in preprečenja omejitev obratovanja HE Mokrice, če bi se most gradil kasneje, že v času obratovanja HE Mokrice.

1. etapa vzhodne obvoznice Brežic obsega novogradnjo mostu čez Savo (487 m – najdaljši most čez Savo), most bo del novogradnje državne ceste v skupni dolžini 1.500 m, uredili bodo še dve krožišči, dva para avtobusnih postajališč, večnamenske poti, vodovod, cestno razsvetljavo, zaščito in prestavitev vodov, zaščitili in prestavili telekomunikacijske vode, poskrbeli za začasno prometno ureditev ter za krajinsko ureditev. Vodja Sektorja za investicije v ceste na Direkciji RS za infrastrukturo Tomaž Willenpart je projekt 1. etape vzhodne obvoznice prisotnim tudi podrobneje predstavil. Po podatkih direkcije bi lahko gradnja novega mostu čez Savo stekla že v naslednjem letu in se zaključila do leta 2024.

Sporazum so podpisali župan Občine Brežice Ivan Molan,  državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo gospoda Aleš Mihelič in  državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek. Podpisniki so na čelu z ministrom za okolje in prostor mag. Andrejem Vizjakom izpostavil pomen usklajenega sodelovanja med lokalno skupnostjo in ministrstvi ter državnimi službami.  Minister je podal tudi informacijo, da se odločitev glede nadaljnjega postopka za gradnjo HE Mokrice pričakuje v mesecu oktobru.

Delite