Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Prireditve

Župan podpisal aneks k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice

V ponedeljek, 17. junija, je župan občine Brežice Ivan Molan podpisal aneks k tripartitni Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice z Gasilsko zvezo Brežice in enaintridesetimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, ki delujejo v okviru gasilske zveze in zagotavljajo požarno varnost v občini.

Občina Brežice je  ohranila in povečala proračunska sredstva za gasilce, v primerjavi z lani načrtovanimi sredstvi v višini 306.000 evrov jih je dvignila  za dobrih 60.000 evrov. Župan Ivan Molan se je ob podpisu aneksa iskreno zahvalil vsem gasilkam in gasilcem, ki opravljajo svoje požrtvovalno delo prostovoljno, brez plačila.

Ob tej priložnosti je poveljnik GZ Brežice Darko Leskovec podeliil odlikovanja za hrabrost prostovoljnemu gasilcu Branku Zupancu (PGD Brežice), ki je posredoval v požaru v domačem bloku in s pravočasnim ter pogumnim odzivom rešil življenje sosedu.

Podpisa aneksa so se poleg predsednic in predsednikov prostovoljnih gasilskih društev udeležili župan občine Brežice, Ivan Molan, predsednik Gasilske zveze Brežice, Herman Premelč, poveljnik Gasilske zveze Brežice, Darko Leskovec, tajnik Gasilske zveze Brežice, Branko Proselc in višji svetovalec za področje zaščite in reševanja na občini, Roman Zakšek.

V občini Brežice v okviru gasilske zveze deluje 31 prostovoljnih gasilskih društev: 

1) PGD Bizeljsko,

2) PGD Brežice,

3) PGD Brežice – okolica,

4) PGD Bukošek,

5) PGD Cerina,

6) PGD Cerklje ob Krki,

7) PGD Dečno Selo,

8) PGD Gabrje pri Dobovi,

9) PGD Globoko,

10) PGD Kapele,

11) PGD Križe 1999,

12) PGD Krška vas,

13) PGD Loče pri Dobovi,

14) PGD Mali Obrež,

15) PGD Mihalovec,

16) PGD Mostec,

17) PGD Obrežje,

18) PGD Orešje na Bizeljskem,

19) PGD Pirošica,

20) PGD Pišece,

21) PGD Rakovec,

22) PGD Rigonce,

23) PGD Sela pri Dobovi,

24) PGD Skopice,

25) PGD Sobenja vas,

26) PGD Spodnja Pohanca,

27) PGD Sromlje,

28) PGD Stara vas,

29) PGD Velika Dolina,

30) PGD Veliki Obrež in

31) PGD Župelevec.

Delite