Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Projekt participativnega proračuna Artiška pot zdravja v zaključni fazi

V letu 2020 v občini Brežice kljub zahtevnim razmeram uspešno izvajamo in uresničujemo projekte participativnega proračuna Moja skupnost – sodelujem!. Trenutno je v zaključevanju projekt, ki nosi naziv Artiška pot zdravja.

Za projekt je glasovalo 750 občank in občanov in ti so izglasovali uvrstitev projekta v proračun. Na obrobju Banove domačije v Artičah so bile postavljene štiri gibalne postaje za krepitev mišic, ravnotežja, dihalne vaje ter postajo z razteznimi vajami. Utrdili so tudi del poti, da so Artiško pot zdravja lahko povezali kot celoto ter postavili vodovodne cevi za pitnik, ki se bo vzpostavil naknadno. Vrednost projekta znaša 14.900 evrov.

16 projektov participativnega proračuna

V proračunih za leti 2020 in 2021 je bilo na podlagi izvedenega glasovanja uvrščenih 16 projektov, ki so jih izmed 31 prijavljenih izbrali občani z glasovanjem. Za izvedbo participativnih projektov v dveh letih Občina Brežice namenja 200.000 evrov, po 100.000 evrov v letu 2020 in v letu 2021.

Trenutno so zaključeni trije projekti participativnega proračuna (Obnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi, Artiška pot zdravja in Ureditev travnatega igrišča ob PŠ Kapele) v skupni višini 43.874,20 evrov. Do konca leta bodo izvedeni še štirje projekti in sicer Ureditev športno – učnega prostora ob reki Krki v Župeči vasi, Vadbeni park in družbena točka v Globokem, Večgeneracijska in večfunkcijska ureditev Doma krajanov v Križah ter Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece.

Delno je občina v 2020 izvedla še pripravljalna dela (dokumentacija, ipd.) za dva projekta, ki se bosta sicer nadaljevala v naslednjem letu (Medgeneracijski park Sela in Razgledna ploščad na Sv. Vidu).

Delite