Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Nova pridobitev za krajane Arnovega sela

𝗦𝗸𝘂𝗽𝗮𝗷 𝘀 𝘀𝗿č𝗻𝗶𝗺𝗶 𝗴𝗮𝘀𝗶𝗹𝗰𝗶 𝗣𝗚𝗗 𝗦𝗽𝗼𝗱𝗻𝗷𝗮 𝗣𝗼𝗵𝗮𝗻𝗰𝗮 𝘂𝗿𝗲𝗷𝗮𝗺𝗼 𝘃𝗲č𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘀𝗸𝗶 𝗱𝗼𝗺 𝘃 𝗔𝗿𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺 𝘀𝗲𝗹𝘂 𝘇𝗮 𝗱𝗿𝘂ž𝗲𝗻𝗷𝗲 𝗶𝗻 š𝗽𝗼𝗿𝘁𝗻𝗲 𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗸𝗿𝗮𝗷𝗮𝗻𝗼𝘃.

PGD Spodnja Pohanca se je odločilo za nakup hiše v bližini obstoječega doma. Konec leta 2020 so stekli pogovori z Občino Brežice o pobudi, da se v Arnovem selu odkupi del objekta v lasti gasilcev za namen doma krajanov oz. druženja okoliških prebivalcev, ki so nekoliko oddaljeni od samega centra KS Artiče. V začetku leta 2021 je KS Artiče podala soglasje k aktivnostim ureditve doma krajanov in novih prostorov za gasilce. V decembru 2021 je občina odkupila del prostorov od gasilcev za namen druženja krajanov, tako otrok, mladine kot odraslih, v višini dobrih 35 tisoč evrov. Gasilci so v času od nakupa objekta z lastnimi finančnimi sredstvi do zdaj že skoraj popolnoma obnovili svoje prostore v objektu, ravnokar pa so v fazi gradnje garaže za gasilska vozila. Potrebna je še ureditev skupne okolice objekta, strehe in fasade ter nabava stavbnega pohištva, občina pa bo uredila še mansardni del in del kleti, ki sta namenjena domu krajanov.

V začetku leta 2022 je bila naročena projektna dokumentacija za obnovo objekta po fazah, postopek je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. Ocenjena vrednost investicije bo znana v letu 2023, ko bo izdelan projekt za izvedbo in popisi s projektantsko oceno stroškov. V letošnjem letu pa bo občina izvedla še investicijsko-vzdrževalna dela v kletnih prostorih, katerih lastnica je (ometi, tlaki, mavčno kartonska dela, elektroinštalacije …). Sredstva iz občinskega proračuna za ta dela, namenjena za letošnje leto, bodo v celoti realizirana v višini 20.000 evrov. Projekt obnove se bo izvajal v skladu s finančnimi zmožnostmi tako društva kot tudi Občine Brežice, izvedba se bo financirala v deležu lastništva.

Delite