Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Otvoritev lokalne ceste in javne poti, ki povezujeta občini Brežice in Kozje

Občina Brežice je v letih 2019 in 2020 zaključila investicijo modernizacija lokalne ceste LC 181011 Močnik-Osredek in javne poti 527221 Močnik-Osredek, ki povezujeta naselji Pečice in Osredek pri Podsredi ter občini Brežice in Kozje.

Ker je epidemija z veljavnimi ukrepi v preteklem letu preprečila dogodke, namenjene obeleženju novih pridobitev v krajevnih skupnostih, je letos, 9. julija potekala simbolična predaja obnovljene ceste Močnik-Osredek namenu v sodelovanju z Občino Kozje, ki je namenu predala tudi dve svoji naložbi, rekonstruirano lokalno cesto Sveta Jedrt-Kerinov križ-Osredek in povezovalni vodovod Osredek-Preska. V duhu sodelovanja so se otvoritev udeležili županja Občine Kozje Milenca Krajnc in župan občine Brežice Ivan Molan ter predsednik krajevne skupnosti Osredek Jože Okoršek in predstavnika sveta KS Pečice.

Občina Brežice je v sklopu modernizacij cest uredila lokalno cesto Močnik-Osredek, izvedla je razširitev vozišča, asfaltiranje ceste, ureditev odvodnjavanja, sanacijo premostitvenih objektov in ureditev bankin v dolžini skoraj 1.100 m.

Vrednost del je znašala dobrih 200.000 evrov.  Obnovljena je bila tudi javna poti Močnik-Osredek, za obnovo je bilo namenjenih 18.355 evrov.  Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, je ureditev ceste pomembna za to, da so kraji na podeželju, ki so odmaknjeni od središč, dostopni in dobro povezani ter s tem omogočajo enako kakovostne pogoje za življenje. Kot je še dejal župan Ivan Molan, je obnova ceste, ki povezuje obe občini, tudi izraz solidarnosti in dobrega sodelovanja med njima. Vsem uporabnikom je zaželel predvsem varno vožnjo.

Osnovnošolka Lea Pangarčič iz vasi Osredek, ki je v kozjanski občini, obiskuje Osnovno šolo Artiče v brežiški občini. Po pred letom dni obnovljeni cesti se vsak dan vozi v šolo s šolskim kombijem. Povedala je, kako je zanjo pomemba ureditev ceste, ki povezuje občini Kozje in Brežice. Kot je dejala,  je bila pred ureditvijo cesta označena kot nevarna (ozka, makadamska pot), kot takšno jo je označila šola, ki skrbi tudi za pregled šolskih poti.  Po tem, ko je bila cesta asfaltirana in razširjena, ni več na seznamu nevarnih odsekov, saj poteka vožnja varneje in tudi bolj udobno. Šolski kombi je med vožnjo po ozki makadamski cesti treslo, asfaltirana in širša cesta pa je tudi bolj varna za srečanje z ostalimi vozili.

Delite