Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina vzpostavila posebno telefonsko številko 051 20 10 10 za starejše v stiski

Pomoč starejšim v stiski – Občina Brežice je vzpostavila posebno telefonsko številko 051 20 10 10, namenjeno starejšim v stiski, ki potrebujejo nujno pomoč v času ukrepov proti širjenju virusa. Namenjena je tistim starejšim občankam in občanom, ki potrebujejo nujno pomoč pa nimajo nikogar od bližnjih svojcev ali sosedov, ki bi jim lahko pomagal. Kot nujne zadeve so mišljeni predvsem oskrba z nujnimi živili in zdravili.

V sled okoliščin in preventivnih ukrepov, kot posledica korona oz. Covid-19 virusa je Občina Brežice za starejše, najšibkejšo populacijo občank in občanov vzpostavila mobilno telefonsko številko 051 20 10 10 za pomoč posameznikom v stiski. Številka je na voljo od petka, 13. 3. 2020. Na njo lahko pokličejo vsi starejši, ki potrebujejo nujno pomoč pa nimajo nikogar od bližnjih svojcev ali sosedov, ki bi jim lahko pomagal. Kot nujne zadeve so mišljeni predvsem oskrba z nujnimi živili in zdravili.

Občina Brežice se dodobra zaveda starejše populacije, ki predstavlja nadpovprečni delež prebivalcev občine glede na Slovenijo. Zato je v preteklosti že vzpostavila širok nabor aktivnosti v podporo zagotavljanja krepitve kvalitetnega bivanja starejših občank in občanov v lastnih domovih. Tako so ti postali redni uporabniki brezplačnih prevozov starejših Sopotnikov, ki v občini s številčno mrežo prostovoljcev delujejo že dobri dve leti. Ravno tako se redno vključujejo v bogat program Večgeneracijskega centra Posavje, enote Brežice. Občina pa v sodelovanju s številnimi nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi krepi ponudbo programov na področju varovanja zdravja, socialnega varstva, kulture in športa, posebej oblikovanega za populacijo 65+.

Zavedamo se, da imajo v uvedenih izrednih okoliščinah posamezni, predvsem starejši omejene možnosti ukrepanja, zato verjamemo, da jim bo pomoč, dostopna preko posebne telefonske številke pri tem v pomoč.

Posebna telefonska številka za starejše brez svojcev in socialne mreže_Patricia Čular_vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice.m4a

Delite