Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Župan ob prvem šolskem dnevu obiskal Osnovno šolo Globoko

Župan Občine Brežice Ivan Molan ob prvem šolskem dnevu tradicionalno obišče eno od osmih osnovnih šol v občini. Ob začetku novega šolskega leta 2020/2021 je župan obiskal OŠ Globoko in v telovadnici najprej pozdravil učenke in učence, ki letos prvič vstopajo v šolo. V nadaljevanju je župan obiskal tudi učence prvega dislociranega oddelka za učence z avtističnimi motnjami, ki od letos domujejo v globoški šoli. Ob tej priložnosti je župan ravnateljici Roziki Vodopivec predal simbolično darilo – knjige za šolsko knjižnico.

Kot je dejal župan Ivan Molan, gre pri šoli v Globokem za dve posebnosti v tem letu. Prva je uvedba dislociranega oddelek za učence z avtističnimi motnjami s prilagojenim programom osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, za katerega je bila šola izbrana na razpisu. Da je šola pridobila ta program, ki je bil doslej na voljo le v Ljubljani, Mariboru in Portorožu, je gotovo  pridobitev za starše in otroke, hkrati pa tudi veliko priznanje za šolo v manjšem kraju, je prepričan župan. Oddelek, za katerega je prostor pomagala  urediti občina, trenutno obiskujejo štirje učenci – v takšen oddelek pa lahko sprejmejo največ pet otrok. Oddelek je dislocirana enota Zavoda za gluhe in naglušne, ki v programe za otroke in mladostnike z govorno-jezikovnimi motnjami vključuje tudi otroke z motnjami avtističnega spektra.  

V prvih šolskih dneh pa se zaključuje tudi celovita energetska sanacija šole v Globokem v projektu javno-zasebnega partnerstva. Sanacija v vrednosti dobrih 528.000 obsega izolacijo fasade in strehe na telovadnici, menjavo stavbnega pohištva, sanacijo razsvetljave, prenovo ogrevalnega sistema in energetsko upravljanje. Poleg energetske sanacije so v šoli pridobili tudi nov prostor za likovni in glasbeni pouk. OŠ Globoko trenutno obiskuje 117 učenk in učencev, v vrtcu pa skrbijo za 57 otrok.

Naložbo v energetsko prenovo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada in sicer je operacija sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

V šolskem letu 2020/2021 bo osem osnovnih šol in eno podružnično šolo v občini Brežice obiskovalo 2.038 učenk in učencev, med njimi je 212 prvošolk in prvošolcev.  Župan občine Brežice Ivan Molan je letos  vsem zaposlenim v šolah in učencem zaželel predvsem čim boljše počutje v razredih ter da bi kljub vsem dodatnim ukrepom preživeli čas v šoli čim lepše in uresničili zastavljeni učni program.

september 2020 Župan Ivan Molan o prvem šolskem dnevu.MP3

Delite