Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Ukrepi Občine Brežice v času epidemije

Občina Brežice spremlja razmere v zvezi s koronavirusom ter sledi navodilom Vlade RS in ostalih pristojnih državnih služb. Tudi občina je sprejela nabor ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju širjenja virusa in nudenju pomoči tistim občankam in občanom, ki jo potrebujejo.

Zaposleni v občinski upravi izvajajo vse potrebne procese za delovanje občineod četrtka, 12. 3. 2020, do nadaljnjega pa je delo s strankami v času uradnih ur omejeno na kontakte po telefonu in po e-pošti, samo v izjemnih primerih, kadar se nujne zadeve ne da rešiti po telefonu ali elektronski pošti, je možen sprejem stranke v sprejemni pisarni po obveznem predhodnem dogovoru (telefon: 07 620 55 00 in obcina.brezice@brezice.si).

Ker so se s 16. 3. 2020 zaprle šole in vrtci je občina zaposlenim omogočila koriščenje starega dopusta, nadur in ostalih odsotnosti, kar pomeni, da v tem obdobju oddelki v občinski upravi delujejo v zmanjšani sestavi.

Ukrepi občine:

 • Za namen lažjega dostopa do vseh informacij, ki se nanašajo na ukrepe v občini Brežice, so na spletni strani občine na enem mestu zbrana vsa obvestila in navodila – www.brezice.si, zavihek Koronavirus – informacije in obvestila. Tu so zbrana obvestila občine in javnih zavodov, ki se nanašajo na spremembe delovanja, odpiralnih časov in organizacije javnih zavodov kot so lekarna, zdravstveni dom, ipd..Občina Brežice izvaja vse ukrepe v skladu z državnim načrtom ukrepanja v času razglašene epidemije in aktiviranim državnim načrtom.
 • Zaradi ukrepov je do nadaljnjega ukinjen mestni javni promet in šolski prevozi, do nadaljnjega ne bo mogoče uporabljati sistema izposoje koles BRŽKOLO, začasno je prepovedana tudi uporaba vseh javnih igral, v brezplačno rabo so dana tudi vsa parkirišča kjer je uvedeno plačilo s parkomati v Brežicah.
 • Posebno pozornost smo namenili starejšim občankam in občanom, ki nimajo bližnjih in socialne mreže, zato smo zanje vzpostavili posebno telefonsko številko 051 20 10 10, ki deluje med 8.00 in 16.00. Pomoč, ki se že izvaja tudi kot podpora dela javnih inštitucij in humanitarnih organizacij (Rdeči križ, Karitas, Ozara), je v tem času izrednega pomena, tako dostava nujnih živil in zdravil kot tudi duševna pomoči ljudem v stiski.Občina Brežice krepi mrežo prostovoljcev, ki so pripravljeni pomagati pri dostavi nujnih življenjskih potrebščin ljudem na domu, še posebej starejšim in invalidom, ki so zaradi večje ranljivosti trenutno najbolj kritična skupina ljudi. Prostovoljce zbiramo tudi za morebitno pomoč v primeru izolacije ali karantene; pri koordinaciji ali logistični podpori za nudenje pomoč ter za izvedbo drugih nalog po dogovoru s Civilno zaščite Občine Brežice. Do danes se je vključilo v mrežo več kot 20 prostovoljcev.
 • Kljub vsemu trudu državnih in lokalnih institucij je še vedno najpomembnejše samozaščitno vedenje vseh nas posameznikov, saj bodo ukrepi za zajezitev epidemije uspešni samo, če jih dosledno upoštevamo. Posebej je pomembno, da v tem času vsi svoje gibanje omejimo na nujne poti v službo, po hrano ali po zdravila, ob tem pa na varen način poskrbimo tudi za najbolj ranljive ljudi v naši skupnosti.
  • Pogoji za prostovoljce: starejši od 18 let, povsem zdravi, brez kroničnih bolezni in brez  kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi, če v zadnjih 14 dneh niste bili v neposrednem stiku z okuženimi.
  • Informacije na e-naslovu prostovoljci.brezice@brezice.si ali na telefonski številki 07 620 55 08 vsak dan med 7.00 in 20.00 uro.Pomoč pri zagotavljanju nujnega varstva otrok staršev, zaposlenih v kritični infrastrukturi RS (nepogrešljivi zaposleni v zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše, zavodih za varovance s posebnimi potrebami, v energetiki in komunikacijskih podjetjih, v komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter v Slovenski policiji in Slovenski vojski). Potrebe po varstvu se zbirajo na e-naslovu nujnovarstvo@brezice.si.
  • Za vsa vprašanja glede varstva smo dosegljivi na 07 620 55 08 v času med 7.00 in 20.00 uro.Občina Brežice je ob tem zbrala potrebe kritične infrastrukture (nujnih služb) po zaščitni opremi in je nekaj tudi pridobila s strani URSZR ter jo razdelila za nujne potrebe, da poteka nemotena oskrba pomoči na domu, ki jo izvaja center za socialno delo (CSD) in da delo petih koncesionark na področju patronaže nemoteno poteka. Opremo je občina namenila še PGD Brežice, JP Komunala Brežice d.o.o., ZPTM Brežice za potrebe čiščenje hostla ob nastanitvi nujnih zdravstvenih delavcev in veterinarski bolnici.
  • Javni zavod ZPTM Brežice v hostlu nudi nastanitve za nujne zdravstvene delavce iz Zdravstvenega doma Brežice in Splošne bolnišnice Brežice. Civilna zaščita Občine Brežice je na prošnjo Doma upokojencev Brežice zagotovila tudi 8 postelj za potrebe osebja, če bi prišlo do zaostrenih zdravstvenih razmer. 
  • Organiziral se je Štab Civilni zaščite (CZ) Občine Brežice in se sestal z namenom seznanitve z razmerami in aktualno problematiko področja. Tako štab CZ kot občina sodelujeta s zdravstvenim domom, bolnišnico in s Policijo. Občina je posredovala pri Direkciji za avtoceste RS (DARS), da so postavili prenosna stranišča in zagotovili hrano in vodo za šoferje tovornjakov, ki so morali čakati več ur na prehod meje z RH. 
  • V sodelovanju z lokalnimi ponudniki hrane je ZPTM Brežice pripravil seznam ponudnikov, ki v tem času lahko prodajajo kmetijske pridelke in izdelke. Seznam s ponudniki in kontakti je objavljen tudi na spletni strani Občine Brežice – www.brezice.si.   
  • Do nadaljnjega bo ob sobotah med 7. in 12. uro odprta Tržnica Brežice, kjer bodo na voljo kmetijski pridelki in izdelki lokalnih kmetovalcev. Tudi na tak način želi občina spodbuditi in podpreti lokalno samooskrbo. Upravljalec tržnice JP Komunala Brežice d.o.o. bo poskrbel za ustrezna navodila glede obiska tržnice in izvajal vse ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije (razkužila za kupce in prodajalce, razkuževanje površin, razmik med stojnicami, …). 
  • Zbiranje računalnikov za osnovnošolce – ker pouk za osnovnošolce poteka preko spleta, otroci za spremljanje pouka potrebujejo računalnike. Po preverjanju na osnovnih šolah ali imajo vsi učenci na razpolago računalnike, so ravnatelji osnovnih šol sporočili, da nekaj otrok nima računalnikov. Za te otroke bo občina zagotovila računalnike za uporabo za čas trajanja pouka preko spleta. Težava pa je tudi pri družinah s tremi in več otroki v osnovni šoli, kjer jim en računalnik ne zadošča za spremljanje pouka. Zato je občina sprožila akcijo zbiranja računalnikov, ki bi jih lahko podarili ali posodili otrokom. 
  • Naloge Občine Brežice je delovati tudi v teh dneh preudarno in gospodarno razpolagati s sredstvi. Občina Brežice je zato k odgovornemu ravnanju pozvala zavode in podjetje v svoji lasti, predlagane ukrepe skrbno izvaja in spremlja. Občina Brežice in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, bodo v tem času izvajali samo nujna javna naročila in tista javna naročila, katerih postopki trajajo več mesecev, vsa ostala naročila bodo do nadaljnjega ustavljena. 
  • Glede ukrepov, namenjenih pomoči, med temi tudi pomoči lokalnemu gospodarstvu, je Občina Brežice sprejela prvi sveženj ukrepov, ki so izvedljivi znotraj trenutno veljavnih zakonodajnih okvirjev. Po uveljavitvi sistemskega interventnega zakona oz. ukrepov, ki jih bo predstavila država, pa bo sveženj po potrebi dopolnila oz. spremenila na način, da ne bo prišlo do podvajanja pomoči. 
  • Ukrepi iz odredbe, ki velja za Občino Brežice v času epidemije:
  • starši otrok, ki so vključeni v vrtce, katerih ustanoviteljica je občina, se za čas zaprtja vrtcev zaradi epidemije oprosti plačila vrtca,
  • uporabniki javnih površin so v obdobju razglasitve epidemije oproščeni plačila najemnine,
  • uporabniki parkirnih prostorov na območju urejenega plačljivega parkiranja so oproščeni plačila parkirnine in plačila rezervacije parkirnih mest,
  • lokalni pridelovalci hrane bodo na tržnici oproščeni plačila najemnine,
  • najemnikom grobov se položnice za najem grobov izdajajo po 30.6.2020,
  • občina je Finančni upravi Republike Slovenije že posredovala podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za zavezance za plačilo za leto 2020, roki za plačilo stavbnih zemljišč se prestavijo najprej na 30.6.2020 (s tem ukrepom se zavezancem za plačilo zagotovi trimesečni zamik plačevanje obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča),
  • za podjetnike in zavode, ki so zaprli svoje lokale oz. zavode zaradi odredbe vlade in bodo to pravočasno sporočili Komunali Brežice d.o.o., se storitev odvoza in obdelave odpadkov ne bo zaračunavala v času trajanja izrednih razmer oz. do odprtja, kar nastopi prej. 

Občina Brežice poziva tudi vsa društva, katerih sofinanciranje poteka iz občinskega proračuna, da svojim uporabnikom in članom v času epidemije koronavirusa svojih storitev ne zaračunavajo (npr. vadnine, ipd.).

Kljub vsemu trudu državnih in lokalnih institucij je še vedno najpomembnejše samozaščitno vedenje vseh nas posameznikov, saj bodo ukrepi za zajezitev epidemije uspešni samo, če jih dosledno upoštevamo. Posebej je pomembno, da v tem času vsi svoje gibanje omejimo na nujne poti v službo, po hrano ali po zdravila, ob tem pa na varen način poskrbimo tudi za najbolj ranljive ljudi v naši skupnosti.

Delite