Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Krajani Velikih Malenc bodo v obdobju dveh let dobili nov večnamenski dom

V prostorih obstoječega, več kot 50 let starega doma krajanov, je potekal svečani podpis pogodbe za gradnjo novega objekta med investitorjem Občino Brežice in izvajalcem podjetjem SL-inženiring Boršt d.o.o.. Po besedah župana Ivana Molana bo gradnja novega objekta velik prispevek manjši podeželski krajevni skupnosti, saj bo z novogradnjo občina krajanom omogočila ustrezen prostor za druženje. Vrednost investicije, ki zajema rušenje obstoječega objekta in gradnjo novega, znaša dobrih 457.000 evrov. Sredstva za investicijo, ki bo potekala od oktobra 2020 do jeseni 2022, zagotavlja Občina Brežice.

Pred več kot 50 leti zgrajeni dom krajanov je dotrajan, v poplavah leta 1990 in 2010 je bil dom tudi poplavljen, zato je občina prisluhnila željam krajanov za izgradnjo novega doma. Kot je dejal predsednik sveta KS Velike Malence Robert Veličevič, si krajani želijo primernih prostorov za druženja in prireditve, še posebej za otroke.  Krajevna skupnost Velike Malence sodi med manjše krajevne skupnosti v brežiški občini, šteje 312 prebivalcev oz. v njej prebiva dober odstotek vseh občanov. Župan Ivan Molan pravi, da si občina prizadeva za enakomeren razvoj in enake pogoje za kakovostno življenje v vseh krajih občine.

Vodja oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila Občine Brežice Suzana Ogorevc je investicijo podrobneje predstavila. V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija za novogradnjo objekta s predhodno odstranitvijo obstoječega objekta, v sklopu tega projekta so bili izvedeni podporni zidovi.

Na željo krajanov je občina projekt leta 2017 nekoliko spremenila, prilagodila je postavitev objekta ter preoblikovala uporabnosti notranjih prostorov. Pri tem je šlo za spremembe za racionalnejšo in funkcionalnejšo izrabo prostorov in zunanje ureditve. Gradbeno dovoljenje je občina pridobila v 2019 in v tem letu izvedla postopek javnega naročanja.

Projekt zajema odstranitev obstoječega objekta, ki se zaradi nefunkcionalnosti ter slabega gradbeno-tehničnega stanja poruši, novogradnjo objekta v velikosti 272 m2 in ureditev okolice objekta vključno z izgradnjo parkirišča. Objekt bo imel dve etaži, pritličje in mansardo, zasnovan je kot energijsko varčen in zanj je predvideno talno ogrevanje s toplotno črpalko zrak / voda.

Pogodbo za izgradnjo novega večnamenskega doma je v imenu izvajalca podpisal direktor SL-inženiring Boršt d.o.o. Jure Lopatič, podpisa so se udeležili tudi direktorica občinske uprave Občine Brežice Gordana Radanovič in člani sveta KS Velike Malence.

Občina Brežice sicer vsako leto proračunska sredstva namenja za obnove večnamenskih domov po krajevnih skupnostih, saj so ti prostori namenjeni srečevanju krajanov in za potrebe tako krajevne skupnosti kot društev. V letu 2020, ki je močno investicijsko naravnano, se začenja tudi gradnja tega povsem novega večnamenskega doma.

Župan Ivan Molan o gradnjo novega večnamenskega doma na Velikih Malencah.MP3
Predsednik sveta KS Velike Malence Robert Veličevič o gradnjo novega večnemenskega doma.MP3

Delite