Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Tradicionalno srečanje z duhovniki in redovnicami, ki delujejo na območju naše občine

V januarju se župan Občine Brežice Ivan Molan s sodelavci tradicionalno sreča z duhovniki in redovnicami, ki delujejo na področju občine Brežice. Vsakoletno srečanje je priložnost za pogovor o dosedanjem delu, sodelovanju in načrtih za prihodnost, saj občina in župnije skrbijo za dobrobit istih ljudi.

Udeležence je v župnijski cerkvi Imena Marijinega sprejel domači župnik Matej Užmah. Zbranim je predstavil aktivno župnijo, v kateri obiskuje verouk približno 130 otrok, in cerkev, zgrajeno leta 1865, ki je največja cerkev v brežiški občini ter med največjimi v Posavju. Njena posebnost je kip Marije na podstavku v obliki ladje, ki ga je oblikoval slavni arhitekt Jože Plečnik.

V nadaljevanju srečanja je župan Ivan Molan zahvalil za sodelovanje, saj tako duhovnike in redovnice kot župana z občinsko upravo druži skrb in želja za skupno dobro vseh prebivalcem brežiške občine.

Župan je predstavil načrte občine za prihodnje ter večje projekte med katerimi so kolesarska povezava Brežice-Krška vas, Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, gradnja paviljona ob Vodovodnem stolpu, obnova atletskega stadiona v Brežicah, Ureditev Černelčeve ceste v Brežicah z izgradnjo krožišča, projekt Obnova lokalne ceste Cerklje ob Krki – Črešnjice in izgradnja pločnik v naselju Cerklje ob Krki, projekt gradnje prizidka Zdravstvenega doma (ZD) Brežice in lekarne, gradnja novega mostu na Borštu, gradnja kanalizacija v Krški vasi in vodovoda Križe.

Župan je dodal, da Občina Brežice preko javnega razpisa namenja del proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice ter drugih programov na področju kulture, kamor sodijo tudi obnove sakralnih objektov, ki predstavljajo pomembno kulturno dediščino. Enako lahko župnije na Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2023 prijavijo aktivnosti za mlade kot so npr. oratoriji.

Srečanja z županom Ivanom Molanom, podžupanom Aleksandrom Gajskim, svetovalko župana Gordano Radanovič in vodjo Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Matejko Gerjevič so se udeležili župnik Ivan Šumljak (Župnija Brežice), župnik Matej Užmah (Župnija Dobova), župnik Vlado Leskovar (Župnije Bizeljsko, Kapele in Pišece), župnik Damjan Kejžar (upravitelj Župnije Podsreda), duhovni pomočnik Peter Marčun (Župnija Brežice), župnik msgr. France Novak (župnija Sv. Križ – Podbočje), duhovni pomočnik Milan Kšela (Župnija Brežice), Janez Zdešar (Župnija Velika Dolina), župnik Andrej Pažur (Župnija Cerklje ob Krki), župnik Jože Pacek (Župnija Čatež ob Savi), župnik Roman Travar (Župniji Artiče in Sromlje) ter redovnici s. Marinka Prosen in s. Ema Podgrajšek iz redovne skupnosti Hčere krščanske ljubezni (Cerklje ob Krki).

Delite