Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Prvi sveženj ukrepov Občine Brežice v času epidemije

Župan Občine Brežije je sprejel odredbo, ki vsebuje prvi sveženj ukrepov, namenjenih pomoči občankam in občanov v času epidemije.

Ukrepi iz odredbe, ki velja v občini Brežice v času epidemije:

  • starši otrok, ki so vključeni v vrtce, katerih ustanoviteljica je občina, se za čas zaprtja vrtcev zaradi epidemije oprosti plačila vrtca,
  • uporabniki javnih površin so v obdobju razglasitve epidemije oproščeni plačila najemnine,
  • uporabniki parkirnih prostorov na območju urejenega plačljivega parkiranja so oproščeni plačila parkirnine in plačila rezervacije parkirnih mest,
  • lokalni pridelovalci hrane bodo na tržnici oproščeni plačila najemnine,
  • najemnikom grobov se položnice za najem grobov izdajajo po 30.6.2020,
  • občina je Finančni upravi Republike Slovenije že posredovala podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za zavezance za plačilo za leto 2020, roki za plačilo stavbnih zemljišč se prestavijo najprej na 30.6.2020 (s tem ukrepom se zavezancem za plačilo zagotovi trimesečni zamik plačevanje obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča),
  • za podjetnike in zavode, ki so zaprli svoje lokale oz. zavode zaradi odredbe vlade in bodo to pravočasno sporočili Komunali Brežice d.o.o., se storitev odvoza in obdelave odpadkov ne bo zaračunavala v času trajanja izrednih razmer oz. do odprtja, kar nastopi prej.
Delite