Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice pridobila uporabno dovoljenje za vrtec pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Občina Brežice je kot načrtovano konec februarja (25.2.) pridobila tudi uporabno dovoljenje za novi objekt vrtca pri dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Občina je letos zaključila gradnjo dveh novih vrtcev – v Artičah in v Dobovi v vrednosti 3,9 milijona evrov (pogodbena vrednost gradnje). Uporabno dovoljenje za artiški vrtec je že pridobljeno, sedaj poteka še zadnje urejanje prostorov in nato selitev najmlajših v nove igralnice tako v Artičah kot v Dobovi (v začetku marca).

Občina Brežice posebno skrb namenja zagotavljanju optimalnih prostorskih in ostalih pogojev za vrtce in šole. V zadnjih letih je Občina Brežice zgradila nova vrtca v Artičah in v Dobovi (2022), v sklopu projekta energetskih obnov javnih stavb v lasti občine so bile prenov v letu 2020 deležne tudi šole, v okviru katerih delujejo vrtci, v Cerkljah ob Krki je bil leta 2017 zgrajen vrtec v sklopu osnovne šole, leta 2014 pa nov vrtec v Brežicah (Vrtec Mavrica Brežice). Poleg sredstev  za gradnjo in obnovo vrtcev Občina Brežice vsako leto nameni tudi več kot 3,5 milijone evrov za plačilo razlike med ceno, ki jo plačujejo straši otrok v vrtcu, in dejansko ceno programa vrtca.

Župan Občine Brežice Ivan Molan: »Vrtca sta narejena v roku, upam, da bodo otroci v najkrajšem času že v novih, lepo urejenih in opremljenih prostorih.«

Novi pet oddelčni vrtec v Dobovi bo zagotovil izboljšane pogoje za izvajanje predšolskega varstva, v nove prostore se bo selilo 82 otrok, ki so v času gradnje novega vrtca uporabljali prostore v šoli. Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 1,6 milijona evrov. Občina Brežice je za vrtec pridobila odobrena sredstva sofinanciranja v višini milijona evrov (sredstva EKO sklada v višini 249.000 evrov in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 829.000 evrov).

Vrtec ima pet oddelkov, od tega so tri igralnice (ena za starostno skupino 1 do 3 let, ena za kombinirani oddelek, ena za starostno skupino od 3 do 6 let) v pritličju, dodatni dve (obe za starostno skupino 3 do 6 let) sta v nadstropju. Med oba glavna vhoda v vrtec je umeščen osrednji igralni prostor, ki je namenjen tudi športnim dejavnostim otrok. Orientiranost prostorov je zasnovana tako, da omogoča čim večjo izrabo sončnega obsevanja v prehodnem in zimskem obdobju; vse igralnice in osrednji igralni prostor se odpirajo proti jugu. Za zaščito pred prekomernim obsevanjem v letnem času so zagotovljeni ustrezna zunanja senčila. Novogradnja objekta vrtca je obsegala rušitev obstoječega objekta, izgradnjo novega objekta, izgradnjo opornega zidu ter izgradnjo stopnišča do spodnjih igrišč in parkirnih prostorov, kar omogoča, da lahko obiskovalci športne dvorane preko pasaže med športno dvorano in vrtcem dostopajo direktno do športne dvorane.

Delite