Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Za gradnjo dveh vrtcev v naši občini pridobili 575.000 evrov nepovratnih sredstev

Občina Brežice je v letu 2020 začela z gradnjo vrtcev v Artičah in v Dobovi. Župan občine Brežice Ivan Molan je ob podpisu pogodb napovedal, da bo občina iskala dodatne vire sredstev za gradnjo vrtcev. Vrtca sta zasnovana kot energetsko učinkoviti stavbi, zato se je občina prijavila in bila uspešna na javnem pozivu Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada. Za vrtec v Dobovi je občina pridobila nepovratna sredstva v višini 249.000 evrov in za vrtec v Artičah 326.000 evrov.

Kot je dejal župan Ivan Molan, se je Občina Brežice razveselila odločb Eko sklada o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 575.000 evrov na Javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena, med katere sodijo tudi vrtci. Dodatna sredstva za gradnjo vrtcev za občino pomenijo, da bo bistveno lažje zaključila investiciji tudi v finančni obliki. Dodatna sredstva pa so po besedah župana tudi predpogoj za pogovore z izvajalci glede možnosti hitrejšega dokončanja izgradnje vrtcev. Vrtca bi bila tako lahko izgrajena že do konca leta 2021.

Skupna pogodbena vrednosti gradnje pet oddelčnih vrtcev v Artičah in v Dobovi znaša 3,88 milijona evrov. Od tega znaša pogodbena vrednost gradnje vrtca v Dobovi 1,6 milijona evrov in 2,28 milijona evrov pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških del za vrtec v Artičah.

Delite