Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Modernizacija cest po krajevnih skupnostih

Občina Brežice v letu 2020 poleg večjih investicij kot so gradnja vrtcev v Dobovi in Artičah, obnova mostov čez Krko, energetskih sanacij 15 javnih stavb ter ostalih velikih investicij pomemben del proračunskih sredstva namenja tudi urejanju in modernizaciji številnih odsekov cest in javnih poti po krajevnih skupnostih z namenom izboljšati dostopnost do vseh krajev in povečati prometno varnost.

Občina Brežice je v mesecu oktobru obnovila odsek lokalne ceste v KS Križe 024441 Ravne – Križe – Sela. Vrednost investicije je znašala 20.000 evrov. V sklopu ureditev v dolžini 85 m se je zamenjal spodnji ustroj vozišča, asfaltiralo vozišče in uredile bankine.

KS Sromlje je potekala modernizacija odseka javne poti (JP 527361) Arnovo selo – Oklukova gora v višini cca 40.000 evrov. V okviru modernizacije se je izvedla celovita obnova voziščne konstrukcije z ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda in ureditvijo bankin v skupni dolžini cca 300 m.

V KS Sromlje so v oktobru izvedli tudi dela modernizacije lokalne ceste LC 024471 Artiče – Volčje v dolžini 410 m. Za izvedbo investicije je Občina Brežice zagotovila 50.000 evrov. Na moderniziranemu odseku ceste je bil zamenjan spodnji ustroj vozišča, asfaltiralo se je vozišče in uredile bankine.

KS Bizeljsko je bila izvedena modernizacija odseka lokalne ceste LC 024361 Bizeljska vas – Ledine v dolžini 620 m. Vrednost investicije znaša 97.000 evrov. Dela so potekala oktobra in novembra. V okviru investicije je bil zamenjan del spodnjega ustroja vozišča, narejene so bile kamnite zložbe ob vozišču in postavljeni piloti ter urejena škarpa na nekaterih delih brežine. Vozišče se je asfaltiralo, uredilo odvodnjavanje in bankine. Izvajalec je postavil tudi cca 200 m varnostne ograje ob vozišču.

V KS Globoko je bil obnovljen odsek lokalne ceste LC 024532 Rudnik-Sv. Barbara v vrednosti dobrih 92.400 evrov. Investicija je bila namenjena celoviti obnovi vozišča z zamenjavo spodnjega ustroja ceste, ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda in utrditvijo bankin v dolžini cca 600 m.  V fazi izvedbe investicije je podjetje Telekom tudi položilo še kabelsko kanalizacijo za svoje potrebe. 

Delite