Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Prvi šolski dan v Pišecah in Globokem

Župan Občine Brežice Ivan Molan ob prvem šolskem dnevu tradicionalno obišče eno od osmih osnovnih šol v občini.

Ob začetku novega šolskega leta 2022/23 je obiskal OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in v večnamenskem domu pozdravil učenke in učence, ki letos prvič vstopajo v šolo, ter njihove starše. »Bodite ponosni na svoje otroke in jim pomagajte, saj danes šola zahteva močno sodelovanje staršev«, je dejal župan in hkrati učiteljem zaželel uspešno delo, prvošolcem pa prijetno počutje v šoli.

Po poti pa je obiskal tudi OŠ Globoko, kjer sem pozdravil prvošolce in v.d. ravnateljice.

V občini Brežice bodo v tem šolskem letu osnovnošolci obiskovali pouk v 114 oddelkih, od tega bo 232 otrok obiskovalo 1. razred v 12 oddelkih in pol. V osnovne šole je v tem šolskem letu vključenih tudi 17 ukrajinskih otrok, od teh bodo prvič v šolske klopi sedli trije otroki.

Investicija v energetsko obnovo stavb šol v letu 2020 pravilna odločitev, v 2023 začetek dograditve OŠ Artiče

V letu 2022 je Občina Brežice zaključila gradnjo dveh novih vrtcev – pri OŠ Artiče in pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova (skupna vrednost izgradnje in opreme približno 4,65 milijona evrov). V letu 2021 pa je občina zaključila izvedbo celovite in delne energetske prenove 15 javnih stavb v lasti občine, predvsem so bile to šolske stavbe (vrednost projekta 5 milijonov evrov), v 2021 je bila urejena še kuhinja na OŠ Velika Dolina in zamenjan preostanek oken. Glede na izjemno povišanje cen energentov je bila odločitev občine za energetsko sanacijo pravilna, je poudaril župan Ivan Molan, saj bi brez obnove morali zagotoviti javnim zavodom oz. šolam v 2022 dodatno cca 300.000 evrov za energente.

Občina Brežice na področju investicij v izobraževanje načrtuje dograditev OŠ Artiče (v letu 2023 predvidoma začetek 2. faze tega projekta), nato pa dograditev in rekonstrukcijo OŠ Globoko, kjer se tudi soočajo s prostorsko stisko.

Občina Brežice se zaveda pomena močnega sistema osnovnih šol za ohranitev in razvoj kraja, zato redno skrbi za mrežo osmih osnovnih šol (OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in njena POŠ Kapele, OŠ Globoko, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Bizeljsko, OŠ Artiče, OŠ Brežice, OŠ Velika Dolina in OŠ Cerklje ob Krki).

Delite