Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice Projekti

V OŠ Cerklje ob Krki dobili novo zobno ambulanto

S simboličnim prerezom traku smo smo z direktorjem Draženom Levojevićem in ravnateljico dr. Stanko Preskar novo zobozdravstveno ambulanto svečano predali namenu. S to investicijo Občina Brežice uresničuje strategijo enakomernega razvoja vseh krajev občine in zagotavljanja dostopnosti do zobozdravstvenih storitev za otroke in tiste, ki težje pridejo do mesta. Že ob gradnji nove šole so bili načrtovani prostori za zobno ambulanto, za katero je dala pobudo tudi KS Cerklje ob Krki.

O investiciji

Zobozdravstvena ambulanta se nahaja v upravnem delu šole.  Naložba v zobozdravstveni stol, medicinsko in računalniško opremo ter pohištvo za ambulanto znaša 45.456,22 evra (21.770,42 evrov za zobozdravstveni stol, 6.685,80 evrov za pohištvo in 17.000 evrov za drugo medicinsko ter računalniško opremo). Občina Brežice je prispevala 20.000 evrov, ostala sredstva je zagotovil ZD Brežice.

Dejavnosti nove zobozdravstvene ambulante 

Zobozdravstveno ambulanto bo vodila Mojca Ferenčak, dr. dent. med., ob pomoči zobozdravstvene asistentke Marenke Petelinc. Kot pravijo v zdravstvenem domu, bodo pri najmlajših, ki bodo prvič prestopili prag zobozdravstvene ambulante, poskrbeli za prijetno prvo izkušnjo z zobozdravstvom in za vzpostavitev medsebojnega zaupanja. Prijeten ambient v novo opremljeni ambulanti bo k temu precej pripomogel. Poseben poudarek bo na učenju in motivaciji do vzdrževanja ustrezne ustne higiene ter na svetovanju o pravilni prehrani, kar je temelj za ustno zdravje. V ambulanti pa bodo pozorni tudi na morebitne razvojne nepravilnosti.

Redni sistematičnimi pregledi otrok in mladine bodo omogočali zgodnjo diagnostiko patologije zobnih in obzobnih tkiv, razpoznavo ortodontskih nepravilnosti ter pravočasno ukrepanje. Otroška in mladinska zobozdravstvena oskrba na primarni ravni tako obsega preventivne storitve (čiščenje zobnih oblog, zalivanje fisur, redno fluoriranje, itd.) in kurativne storitve (sanacija začetnih in napredovalih karioznih lezij, endodontsko zdravljenje, oskrbo po poškodbah, ekstrakcije, itd.).

Zobozdravstvena ambulanta bo namenjena tudi odraslim. Čas za odraslo populacijo bodo prilagodili številu zainteresiranih pacientov. Zobozdravstvene storitve za odraslo populacijo bodo obsegale vso osnovno diagnostiko (pregled glave in vratu, ustne votline in rentgenskih slik), preventivo in osnovno zdravljenje parodontalne bolezni, zdravljenje bolezni trdih zobnih tkiv, ekstrakcije ter zobno-protetično rehabilitacijo. Zaradi daljših čakalnih dob za zobno-protetično rehabilitacijo, kar je širši javno zdravstveni problem, bo možna tudi samoplačniška oskrba po predhodnem dogovoru, vendar izven uradnega ordinacijskega časa, namenjenega za zobozdravstvene storitve, ki jih v celoti ali vsaj delno krije zdravstveno zavarovanje.

Delite