Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Sprejemno registracijski center v občini Brežice bo vzpostavljen v primeru povečanega števila migrantov

Direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljevanju Urad) mag. Mojca Špec Potočar je predstavila zadolžitev Urada, da po navodilu in v sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve poskrbi za vzpostavitev in delovanje sprejemno registracijskih centrov na meji, če bi bilo to potrebno ob povečanje prihodov migrantov.

Centri so načrtovani  na lokacijah ob državni meji tik ob mejnih prehodih, v občini Brežice na območju mejnega prehoda Obrežje. V primeru vzpostavitve centra bo to center zaprtega tipa, z omejitvijo gibanja, kjer bo policija skrbela tako za varnost kot komunikacijo.  Urad bo poskrbel za logistiko postavitve centra (šotori, sanitarije, ograja, oblačila, hrana, ipd.), za postopke z migranti in varovanje pa policija. Centri so načrtovani za sprejem do 320 oseb, ki se bodo v centru zadržale največ do 72 ur. V primeru, da bodo migranti zarosili za azil v Sloveniji, bodo premeščeni v notranjost države, tisti, ki za azil ne bodo zaprosili, pa bodo vrnjeni v Republiko Hrvaško.

Predstavniki občine in krajevnih skupnosti smo na sestanku pridobili osnovne informacije o sprejemno registracijskih centrih. Za občane in krajane v neposredni bližini lokacije centra je pomembno, da bo v primeru vzpostavitve sprejemno registracijski center začasen in zaprtega tipa, torej da bo gibanje omejeno. Iz Urada so tudi pojasnili, da dveh stanovanj v Brežicah, ki sta bili opremljeni za primer potrebe nastanitve beguncev, ne bodo potrebovali, ker je Republika Slovenija že izpolnila kvote iz t.i. programa relokacije in trajne nastanitve beguncev. Urad bo stanovanji vrnil Ministrstvu za javno upravo, kar pomeni, da v bližnji prihodnosti v občini Brežice ne bo trajne naselitve migrantov.

Delite