Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Enakomeren razvoj vseh krajev za vsesplošno dobro in kakovostno življenje v občini Brežice

Ugodne vremenske razmere v jesenskem času so omogočile izvajanje številnih obnov lokalnih cest in javnih poti po krajevnih skupnostih. V ponedeljek, 5. novembra, se je pričela obnova lokalne ceste Velike Malence-Mrzlava vas. Rok za izvedbo del je 25. november. Dela zajemajo obnovo celotne voziščne konstrukcije v dolžini 550 m, ureditev odvodnjavanja meteornih voda in ureditev bankin ter brežin. Občina Brežice se je odločila za obnovo odseka ceste, ki je bil v zelo slabem stanju, predvsem asfaltna površina, saj jo je bilo nemogoče redno vzdrževati. Obnova voziščne konstrukcije bo predvsem izboljšala prometno varnost in dostopnost občanov do njihovih domov. Za investicijo bo občina zagotovila 100.000 EUR proračunskih sredstev, dela obnove izvaja podjetje HPG Brežice d.o.o..

Obnova lokalnih cest in javnih poti poteka še v KS Križe (Obnova odseka lokalne ceste LC 024451 Kriške Gorice – Goli vrh v dolžini cca 250 m, obnova kompletne voziščne konstrukcije in ureditev odvodnjavanja) in v KS Globoko (Obnova odseka lokalne ceste Mali vrh – Globoko v dolžini 600 m, obnova kompletne voziščne konstrukcije in ureditev odvodnjavanja).

V KS Bizeljsko sta bila obnovljena dva odseka javnih poti in sicer JP 527562 (Mihelin) v Stari vasi v dolžini 215 m in JP 528161 v Drenovcu v dolžini 300 m.

V KS PEČICE poteka modernizacija odseka lokalne ceste Zgornja Pohanca – Osredek v dolžini 1.050 m. V letošnjem letu bo izvedena razširitev ceste in priprava ceste v makadamski izvedbi, uredilo se bo tudi odvodnjavanje s prepusti in jarki, v letu 2019 pa je predvideno asfaltiranje ceste.

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI CESTE

V času del obnove občinske ceste LC 024101 Velike Malence – Mrzlava vas velja popolna zapora ceste v dolžini 500 m (od stanovanjske hiše številka 36 proti mostu proti Mrzlavi vasi) z označenim obvozom skozi naselje Vitovec.

Popolna zapora bo potekala v naslednjih terminih:

6 dni v terminu od 5. 11. 2018 do 14. 11. 2018, dnevno od 7.00 do 17.00

2 dni v terminu od 20. 11. 2018 do 23. 11. 2018, dnevno 7.00 do 17.00

Vse krajane in udeležence v prometu prosimo za upoštevanje prometne signalizacije in razumevanje.

Delite