Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Projekti

POPOLNA ZAPORA ceste Čatežem ob Savi in Krško vasjo podaljšana do 31. avgusta

Zaradi sanacije državne ceste in gradnje kolesarske povezave Brežice – Krška vas do 31.8.2022 velja popolna zapora na državni cesti Čatež ob Savi R2-419 – na odseku od gostilne Budič do ŠRC Grič. Obvoz poteka kot do sedaj – za osebna vozila, avtobuse in traktorje, ki v tem času prevažajo žito v silose, je čez Čatež ob Savi, tovorni promet je preusmerjen preko Krškega. Obvoz bo v delu med nadvozom čez AC in parkiriščem nad pokritim vkopom Čatež zaradi majhne širine vozišča voden izmenično enosmerno s semaforji.

Podaljšanje zapore za zagotavljanje varne izvedbe del

V osnovnem projektu je bila za izvedbo del vezanih na podporne zidove predvidena popolna zapora v trajanju 120 dni. V želji po čim krajšem obdobju motenj obstoječega prometa na državni cesti je izvajalec poskusil v trajanju 30 dni izvesti le najnujnejša dela, temelje zidu in del zidov, ki segajo v prometni profil desnega pasu državne ceste. Ob izvedbi izkopov za oba podporna zidova se pojavlja nevarnost zrušenja ceste v gradbeno jamo in s tem ni omogočen varen potek prometa nad gradbiščem, zato je bilo potrebno zaporo podaljšati in s tem omogočiti varno izvajanje del.

Kot so dejali pri izvajalcu del, podjetju CGP, d.d., popolno zaporo hkrati koristijo za izvedbo meteorne kanalizacije, ki bi jo sicer izvajali pod polovično zaporo ob dokončanju del na podpornih zidovih. Popolna zapora omogoča učinkovitejšo organizacijo gradbišča in s tem boljšo dinamiko del, saj lahko hkrati izvedejo več faz del. Verjamejo, da popolna zapora na dolgi rok za uspešno dokončanje projekta obnove državne ceste in izgradnje kolesarske steze prinaša več koristi kot kratkoročnih težav.

Projekt bo na dolgi rok zagotovil boljšo prometno varnost vseh udeležencev v prometu

Občina Brežice je v 2022 po večletnem opozarjanju Direkcije RS za infrastrukturo končno dočakala sanacijo državne ceste Čatež ob Savi R2-419, ki je bila v vseh letih močno prometno obremenjena.   Z urejanjem  in širitvijo ceste R2-419 Čatež ob Savi – Krška vas se sočasno gradi tudi kolesarska povezava ob njej, ki bo pomembno izboljšala varnost najšibkejših udeležencev v prometu.

Popolna zapora ceste je nujna zaradi zagotavljanja varnosti ob izvajanju zahtevnih del na gradbišču. Urejanje državne ceste predvideva širitev obstoječe državne ceste in gradnjo kolesarske povezave v zelo utesnjenem območju med hribom pri Velikih Malencah in reko Krko, kjer je že obstoječa cesta R2-419 zelo ozka ter jo zato s projektom širijo, vendar je potrebno zato zgraditi novo temeljno konstrukcijo s skoraj 70 različnimi piloti in drugimi podpornimi objekti.

Delite