Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Voščila

Nagovor župana ob 1. maju

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Iskrene čestitke ob 1. maju, mednarodnem dnevu dela.  Vsem vam želim, da vam delo omogoča dostojno življenje, zadovoljstvo, uspeh  pa tudi zaslužen počitek.

Prvi maj se je običajno praznoval množično – od kresovanj in veselic po krajevnih skupnostih do budnic po vaseh in v mestu ter proslave in druženja na jasi pod Sv. Vidom. Mnogi ste 1. maj izkoristili za piknike z družino, prijatelji in sosedi, za pohod po bližnjih hribih ali krajši oddih na morju. Prvomajski prazniki so bili znanilci poletja, dopustov, sproščenega druženja in številnih srečanj.

Letos je večina stvari drugačnih, zato bodo drugačni tudi prvomajski prazniki. Kljub sprostitvi nekaterih ukrepov je potrebno upoštevati pravila o ohranjanju varnostne razdalje in ostale samozaščitne ukrepe. Vem, da smo že naveličanih nekaterih omejitev in si vsi želimo druženja in srečanj, vendar moramo vztrajati še nekaj časa tako, kot smo vztrajali prvi mesec epidemije in ga uspešno prebrodili. Zato  gre najprej velika zahvala vsem vam, ki v tem kriznem času opravljate delo, da je lahko naš vsakdan kolikor toliko normalen – hvala vsem zdravstvenim delavcem, zaposlenim v domu za upokojence, izvajalkam pomoči na domu, zaposlenim v trgovinah, komunalah službah in vsem, ki opravljate svoje delo kot zaposleni v t. i. kritični infrastrukturi. Hvala prostovoljcem, ki skrbite za to, da je čas epidemije življenje lažje za starejše in invalide.

Hvala tudi vsem občankam in občanom, ki se držite pravil in spoštujete vse ukrepe, kar ponovno dokazuje, da znamo v občini sodelovati in poskrbeti za našo skupnost.

Kljub vsem omejitvam in ukrepom v občini že razmišljamo, kako naprej, kako se bodo prednostne naloge občine spremenile in v kakšnem deležu bomo lahko uresničili letošnji proračun. Z namenom pomagati in krepiti lokalno skupnost je občina sprejela nabor ukrepov, ki so namenjeni podpori in pomoči tistim občankam in občanom, ki jo potrebujejo.

Občina Brežice je sprejela dva svežnja ukrepov za krepitev gospodarstva in lokalnih institucij ter za pomoč občanomPrvi sveženj ukrepov je namenjen pomoči občanom in vsebuje naslednje ukrepe, ki veljajo za čas, ko je razglašena epidemija: oprostitev plačila vrtca za starše otrok, ki so vključeni v vrtce, katerih ustanoviteljica je občina, oprostitev plačila najemnine za uporabnike javnih površin, oprostitev plačila parkirnine in plačila rezervacije parkirnih mest na območju urejenega plačljivega parkiranja, oprostitev plačila najemnine na tržnici za lokalne pridelovalce hrane, najemnikom grobov se položnice za najem grobov izdajajo po 30.6.2020, roki za plačilo stavbnih zemljišč se prestavijo najprej na 30.6.2020 (zavezancem za plačilo se tako zagotovi trimesečni zamik plačevanje obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča),  za podjetnike in zavode, ki so zaprli svoje lokale oz. zavode zaradi odredbe vlade in bodo to pravočasno sporočili Komunali Brežice d.o.o., se storitev odvoza in obdelave odpadkov ne bo zaračunavala v času trajanja izrednih razmer oz. do odprtja, kar nastopi prej.

Drugi sveženj ukrepov občine pa ureja oprostitev plačila najemnin v obdobju od 12.3.2020 do 31.5.2020 tistim najemnikom poslovnih prostorov v lasti občine, ki imajo zaradi sprejetih ukrepov za obvladovanje širjenja epidemije koronavirusa (COVID-19) zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti ter s tem zmanjšan obseg prihodkov. Najemniki, ki izpolnjujejo te pogoje, za oprostitev najemnine pošljejo vlogo.

Za vzpostavitev običajnega življenja je pomembno, da bodo občinski projekti in investicije nemoteno tekli, za kar občina potrebuje finančna sredstva. Tudi na občini z negotovostjo pričakujemo podatek, kakšni bodo dejanski proračunski prihodki občine. Že samo zaradi izpada turistične takse bo proračun manjši za dobrih 700.000 evrov, nižji bodo tudi nekateri ostali prihodki. Ocenjujemo, da bodo proračunski prihodki Občine Brežice vsaj za 10% oz. dobre 3 milijone evrov nižji od načrtovanih.

Veseli me, da je Vlada RS prisluhnila lokalnim skupnostim in po nekaj letih napovedala dvig sredstev za občine – povprečnino. V normalnih okoliščinah bi dodatna sredstva lahko namenili za nove investicije, v teh časih pa upamo, da bodo dodatna sredstva nadomestila izpad prihodkov v proračunu in omogočili čim bolj normalno delo in izvajanje proračuna v takšni obliki, kot je bil sprejet. To pomeni, da bo občina lahko uresničile vse tiste projekte in investicije, ki so zapisani v proračunu.

V občini Brežice se zavedamo, da so nekatere panoge že sedaj močno prizadete in da bodo tudi v prihodnjih mesecih doživljaje težke čase, najbolj na udaru krize je gotovo turizem, gostinstvo, prevozništvo in ostale dejavnosti. Prav zato je prva naloga po umiritvi širitve epidemije, da skupaj pripravimo ukrepe, ki bodo vrnili življenje v našo skupnost in dali zagon ter spodbudili dejavnosti na vseh področjih.

Ne glede na vse okoliščine in izzive današnjega časa ostaja cilj občine, da z racionalnimi ukrepi izpelje zastavljene načrte. Tudi v času omejitev so postopki javnega naročanja potekali, saj je za izvedbo večjih javnih naročil potrebno več mesecev dela. Javna naročila, ki so že izvedena oz. so v zaključni fazi:  Izgradnja vrtca Artiče, Preplastitev dela regionalne ceste R3-675/1481 ter izgradnja pločnika v naselju Obrežje, Obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah, Obnova lesenega mostu čez reko Krko v Cerkljah ob Krki,  Prenova Nogometnega stadiona Brežice – I. in II. faza, Ureditev podstrešja OŠ Dobova; Infrastrukturna ureditev pokopališča Brežice, Dogradnja hlajenja na starem delu OŠ Cerklje ob Krki, ipd..

Zaradi spremembe zakonodaje glede javnega naročanja bomo lahko v tem letu predvidoma izvedli tudi več manjših investicij po 20 krajevnih skupnostih. Verjamem, da bo sprememba zakonodaje ugodna priložnost, da bodo do dela lažje prišli tudi manjši lokalni podjetniki.

Spoštovane občanke, spoštovani občani, v trenutnih razmerah nam vsem želim, da se najprej zdravi vrnemo na delo, potem pa, da ponovno zaživijo številne dejavnosti, ki oblikujejo naš vsakdan. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi, konstruktivnim sodelovanjem, strpnostjo in medsebojnim razumevanjem uspeli premagati tudi izzive, ki jih prinaša epidemija.

Živel 1. maj!

Vaš župan Ivan Molan

Delite