Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Svet regije Posavje soglasen za ohranitev in razvoj Splošne bolnišnice Brežice

Na 78. izredni seji Sveta regije Posavje so posavski župani soglasno sprejeli sklepe s katerimi podpirajo ohranitev in razvoj Splošne bolnišnice Brežice. Razlog za sklic seje je predlog Strategije intenzivne medicine v Republiki Sloveniji, ki predvideva spremembo statusa brežiške bolnišnice iz splošne v lokalno, kar bi prineslo krčenje osnovnih storitev bolnišnice in onemogočilo njen razvoj ter imelo za posledico slabšo oskrbo pacientov iz Posavja in nižjo kakovost življenja v regiji Posavje.

Predsednik Sveta regije Posavje in župan občine Brežice Ivan Molan je dejal, da država že štiri leta ni zagotovila Splošni bolnišnici Brežice niti sredstev za osnovno delovanje kot je nakup novih rentgenskih naprav niti ne za nove investicije, ki so potrebne za razvoj bolnišnice, ki nudi zdravstvene storitve na sekundarni ravni za dobrih 60.000 prebivalcev regije Posavje. Predstavniki Sveta regije Posavje se bodo v četrtek, 14. 2., udeležili nujne seje odbora za zdravstvo Državnega zbora, na kateri bo obravnavana strategija razvoja intenzivne medicine v Republiki Sloveniji.

Seje so se udeležili posavski župani – župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan občine Brežice Ivan Molan, župan Kostanjevica na Krki Ladko Petretič, župan občine Krško mag. Miran Stanko, župan občine Radeče Tomaž Režun in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Ohranitev in razvoj Splošne bolnišnice Brežice sta z udeležbo na seji Sveta regije Posavje podprla tudi poslanca Državnega zbora Republike Slovenije Tomaž Lisec in Igor Zorčič.

Po besedah posavskih županov je predlagana Strategija intenzivne medicine v Republiki Sloveniji eden od načinov siromašenja regije Posavje in krajev ob meji, saj prinaša poslabšanje življenjskega standarda za prebivalce tako na področju zdravja kot tudi iz vidika delovnih mest, saj je v Splošni bolnišnici Brežice zaposlenih 355 ljudi, ki v večini prihajajo iz posavske regije.

Direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar o posledicah Stretegije intenzivne medicine za bolnike v regiji Posavje

Delite