Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Projekti

S podpisanim pismom o nameri korak v smeri uresničitve projekta Gospodarsko logistično središče Feniks

Župan Občine Brežice Ivan Molan in minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek so v sredo, 4. maja v podpisali pismo o nameri za vzpostavitev Gospodarsko logističnega središča Feniks v Brežicah in Posavju.

Projekt Feniks predstavlja združitev gospodarskih in logističnih potencialov posavske regije; njegovi glavni elementi so letališče Cerklje ob Krki, poslovno-logistični park okoli letališča in poslovna cona Drnovo. Glavni cilj pa je z razvojem poslovnih con in uporabo prometnih poti skozi regijo vzpostaviti eno najpomembnejših razvojnih središč v tem delu Evrope.

Pismo o nameri v sodelovanju povezuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za okolje in prostor, Družbo za avtoceste Republike Slovenije (DARS), d.d., Ministrstvo za infrastrukturo in Občino Brežice.

S pismom podpisniki izražajo svojo namero, da bodo vsak na svojem področju usklajeno prispevali k temu,  da se zagotovijo pogoji za začetek gospodarskih aktivnosti Gospodarskega logističnega središča Feniks v Posavju, ki je prostorsko urejeno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za gospodarsko središče Feniks v Posavju.

Župan Ivan Molan je izpostavil, da gre pri središču Feniks za sodelovanje štirih ministrstev, Družbe za avtoceste in občine. Urejanje središča obsega območje med avtocesto Ljubljana-Zagreb in letališčem Cerklje ob Krki, ki zajema približno 100 ha zazidljivih površin. Po zavezah iz pisma o nameri bo Družba za avtoceste uredila avtocestni priključek pri naselju Skopice, ministrstvo za obrambo nadomestno področje za odmetavanje nevarnega tovora in po prenosu zemljišč na občino bo občina komunalno opremila zemljišča. Župan je dejal: »Verjamem, da je to ena izjemna lokacija, ki bo prinesla tudi nova delovna mesta, predvsem pa bo to velik prispevek k razvoju Občine Brežice, Posavja in cele Slovenije.«

Ob podpisu pisma je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak poudaril: »Zametek tega projekta se je začel leta 2006, ko ga je takratna vlada uvrstila v resolucijo nacionalnih projektov, kot enega izmed gospodarskih oz. razvojnih središč v Sloveniji. Ključno za zagon tega projekta pa je ureditev območja za odmetavanje nevarnega tovora iz vojaške dejavnosti, in v skladu z državnim prostorskim načrtom se del območja nameni za gospodarsko dejavnost. Zato je tudi pomemben prenos državnih zemljišč na občino Brežice, ki bo nato poskrbela za zagon dejavnosti na tem območju.« V nadaljnji izjavi pa je minister še posebej poudaril: »Na ministrstvu za okolje in prostor bomo v okviru zakona in pooblastil izdajali vsa potrebna dovoljenja. Gre za pomemben projekt za Posavje in državo.«

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je opozoril, da je potrebno gledati v prihodnost, ko Schengena na južni meji ne bo več. Potrebno je upoštevati gospodarsko povezovanje Ljubljane in Zagreba, je dejal. Lokacija za Gospodarsko logistično središče Feniks je ena od dveh večjih v Sloveniji, kjer se lahko relativno hitro izvedejo veliki projekti na področju logistike in gospodarskih dejavnosti. Področje ob letališču Cerklje ob Krki vidi minister kot takšno, ki ima vse, kar potrebuje sodoben logistično gospodarski  center. Ta bo omogočil razvoj logistike tudi na osi sever-jug zaradi rasti gospodarskih aktivnosti v in izven Slovenije. Minister pričakuje v središču tako slovenske kot tuje investitorje. Kot drugo takšna lokacijo je minister navedel prostor Tovarne sladkorja Ormož.

Delite