Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Prireditve Projekti

Novi vrtec v Artičah uradno predan namenu

V torek, 10. maja, je bil uradno predan namenu novi vrtec Ringaraja pri OŠ Artiče, ki ga v tem letu obiskuje 100 otrok, razporejenih v šest oddelkov. Program ob svečanem odprtju so oblikovali učenci in vrtčevski otroci ter zaposleni v šoli in vrtcu. S pesmijo in plesom so se predstavile vse skupine otrok iz vrtca, z otroki pa je zapela tudi posebna gostja, znana slovenska pevka in krajanka Nuša Derenda, ki je bila nekoč del kolektiva vrtca kot vzgojiteljica. Zbrane na prireditvi so nagovorili župan Občine Brežice Ivan Molan, slavnostna govornica doc. dr. Jerneja Jager iz Pedagoškega inštituta, ravnateljica Vesna Bogovič in pomočnica ravnateljice Nataša Petelinc.

Župan Ivan Molan: »Izobraževanje je ključna naloga Občine Brežice«

Župan Ivan Molan ob uradnem odprtju vrtca Ringaraja v Artičah.m4a

Župan Ivan Molan je dejal, da je izjemno ponosen na nov vrtec in navdušen, da je po dveh nepredvidljivih letih ponovno omogočeno srečanje v živo. Župan je budno spremljal celoten potek investicije, od prvih priprav projektne dokumentacije do gradnje in opremljanja vrtca. Dejal je,  da je bilo potrebno izjemno veliko priprav od dokumentacije in usklajevanj, najpomembnejši so bili pri investiciji dobri projektanti, ki so načrtovali nov vrtec, izvajalci, ki so kakovostno naredili nove prostore ter seveda dobri sogovorniki s strani šole, ki so bili vključeni v celoten postopek.

Župan Ivan Molan je povedal, da je občina pred sklenitvijo pogodbe z Župnijo Artiče za odkup zemljišča v velikosti 540 m2, kamor bo razširjeno igrišče, da bodo otroci imeli še več prostora za igro in gibanje na prostem.

Župan je dejal, da Občina Brežice skrbi za zelo široko mrežo javnih zavodov,  šol ter vrtcev. »Izobraževanje je ena ključnih nalog naše občine, zato največ sredstev iz proračuna občina namenja prav področju predšolske vzgoje in izobraževanja«, je poudaril.

V brežiški občini je v vrtce vključenih približno 900 otrok, za katere skrbi 190 zaposlenih v osmih vrtcih pri osnovnih šolah (od tega ena podružnična – Kapele) in v enem samostojnem vrtcu (Mavrica Brežice). Občina Brežice staršem na letni ravni doplačuje razliko do ekonomske cene vrtca v višini 3,5 milijona evrov. Občina želi omogočiti vključitev v vrtec pod enakimi pogoji vsem otrokom, katerih starši si to želijo, ne glede na to, v katerem kraju živijo. Kot je dejal župan, bi brez doplačila občine verjetno marsikateri otrok ne mogel obiskovati vrtca.

Občina redno vlaga v posodobitve prostorov vrtca, saj želi najmlajšim omogočiti najvišji standard bivanja in učenja. Hkrati občina skrbi za kakovostne pogoje za delo zaposlenih v javnih zavodih, zato je občina v času epidemije intenzivno delala na izboljšanju prostorskih pogojev. Od 2020 do 2022 je občina zgradila dva nova vrtca in  v javno zasebnem partnerstvu energetsko obnovila 15 javnih stavb v svoji lasti, med temi večino šol.

Ravnateljica Vesna Bogovič: »Hvaležni občini, županu, občinskemu svetu in župniji Artiče«

Ravnateljica Vesna Bogovič ob uradnem odprtju vrtca Ringaraja v Artičah.m4a

Šola je vseskozi sodelovala pri pripravi projekta, saj so se dobro zavedali, kaj v novem vrtcu potrebujejo in želijo. Potrebno je bilo zagotoviti primerno svetlobo tako za vrtec kot šolo. Ob igralnicah so tako pridobili tudi prostorne garderobe, zunanje terase in skupni prostor. Izvajalec CGP d.d. je vrtec zgradil, vzgojiteljice in otroci pa so novim prostorom vdahnili srčnost in dušo, je izpostavila ravnateljica.  V nadaljevanju se je zahvalila občini, županu, občinskemu svetu, občinski upravi in župniji Artiče ter župniku Romanu Travarju, ker so prepoznali pomembnost investicije in s skupnimi močmi omogočili njeno uresničitev. Občina je od župnije pridobila del zemljišča, da je bila mogoča gradnja vrtca. Ravnateljica je še dodala, da je vrtec pridobitev za krajevne skupnosti Artiče, Sromlje, Pečice in Križe, od koder prihajajo otroci v vrtec. Ravnateljica je izrazila veselje, da je pripomogla k temu, da v nov vrtec vstopajo srečni otroci, ki se tu dobro počutijo in se razvijajo.

Tudi pomočnica ravnateljice Nataša Petelinc je v svojem nagovoru povedala, da so zaposleni skupaj z otroki ustvarili dušo novim igralnicam in ostalim prostorom, kjer se vsi odlično počutijo. Ustvarili so bralni kotiček ob vhodu v vrtec, galerijo izdelkov otrok v hodniku, posebej priljubljeni so leseni podesti ter otrokom prilagojena kuhinja v skupnem prostoru.  

Slavnostna govornica doc. dr. Jerneja Jager:  »Spremembe so priložnost za razvoj otrok in zaposlenih«

Slavnostna govornica je izpostavila skrb šole in vrtca za strokovni razvoj zaposlenih in čestitala za pridobljene nove prostore, ki predstavljajo odlične pogoje za delo in načrtovanje novih dejavnosti. V prijetnih novih prostorih bodo zaposleni lahko še v boljšo podporo razvoju otrok, da se ti razvijejo v najboljšo verzijo sebe. Sprememba je premik iz cone udobja in to je dobro za napredovanje, saj drugače obstanemo na mestu, je dejala dr. Jerneja Jager. Selitev in delo v novih prostorih predstavljata odlično priložnost za rast in razvoj tako strokovnih delavcev kot otrok.

2,65 milijonov evrov za energetsko učinkovit vrtec

Vrednost novega pet oddelčnega in energijsko varčnega vrtca je približno 2,65 milijona evrov (gradnja, oprema), pogodbena vrednost gradnje vrtca je znašala 2,3 milijona evrov, oprema za vrtec pa 347.000 evrov. Občina Brežice je za vrtec pridobila sredstva EKO sklada v višini 326.000. Gradnja je potekala od junija 2020 do novembra 2021, sledilo je opremljanje prostorov, uporabno dovoljeno je vrtec pridobil marca 2022.

Vrtec predstavlja 1. fazo projekta Rekonstrukcija in dogradnja Osnovne šole Artiče, ki bo potekal v petih fazah.  Vrtec Ringaraja je samostojni prizidek južno od obstoječega šolskega kompleksa, tlorisno razgiban objekt s petimi igralnicami v pritličju (vsaka v velikosti minimalno 50 m2 in zunanjo teraso 24 m2) ter dodatnim prostorom za igralnico v 1. nadstropju ter vsemu pripadajočimi prostori (zbornica, večnamenski prostor s kuhinjsko opremo, prostori za strokovne službe) z neto tlorisno površino 1.194,41 m2.

V letu 2020 je Občina Brežice izvedla ob gradnji vrtca še dve investiciji v skupni vrednosti 744.000 evrov. Urejena je bila kotlovnica za celotni šolski kompleks (vrtec, šola, telovadnica), ki predstavlja začetek adaptacije šole (ogrevanje na geosonde in toplotno črpalko), šolska telovadnica pa je bila celovito energetsko obnovljena (dela so obsegala izolacijo fasade, izolacijo strehe, menjavo stavbnega pohištva, prenovo razsvetljave in ogrevalnega sistema).

V 2023 občina začenja projekt rekonstrukcije šole v Artičah

Župan Ivan Molan je povedal, da v letu 2022 poteka novelacija dokumentacije za projekt Rekonstrukcija in dogradnja Osnovne šole Artiče (uskladitev projektne dokumentacije z novo zakonodajo), v letu 2023 pa se načrtuje začetek 2. faze tega projekta. Ravnateljica Vesna Bogovič je dodala, da že potekajo pogovori glede zagotovitve nadomestnih prostorov za izvajanje pouka v času trajanje investicije. OŠ Artiče v tem šolskem letu obiskuje 221 učenk in učencev.

Delite