Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice

Pregled aktivnosti in prve škode po neurju v občini

Pripadniki civilne zaščite in gasilci na terenu, ob poplavah težave s hudourniki in plazovi

Od začetka močnega deževja je bil štab Civilne zaščite Občine Brežice v pripravljenosti, saj je glede na vremenske razmere pričakoval težave z naraslimi vodami, podtalnico, hudournimi vodami in zemeljskimi plazovi. Od 1. ure zjutraj, ko se je sprožil zemeljski plaz in zaprl cesto v Gorenji Pirošici, so člani civilne zaščite na terenu in iz štaba v Krški vasi spremljali razmere.

Na ogroženih območjih so tudi prostovoljni gasilci. Štab operative Gasilske zveze Brežice je z 12 društvi na 33 intervencijah, kjer je vključenih 120 gasilcev in 27 gasilskih vozil.  Gasilci izvajajo črpanje podtalne vode v Slovenski vasi in na Pirošici, izvajajo tudi dovoz pitne vode v Gornji in Dolenji Pirošici ter Brveh, ker je prišlo do izpada vodovodnega zajetja Izvir iz omrežja, ki oskrbuje te vasi.

V Krški vasi je poleg štaba Civilne zaščite delovala tudi informacijska točka, kjer so lahko krajani dobili vse potrebne informacije o vremenskih razmerah, vodostajih in drugih varnostnih razmerah.

Popis škode

V ponedeljek so šli na teren strokovni sodelavci Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, ki bodo pripravili prvo grobo oceno škode. Določili bodo območje nastale škode, površino, obseg in poškodovanost ter oceno škode v treh dneh posredovali na Uprave RS za zaščito in reševanje.

Glede na razsežnost neurja v državi se pričakuje, da bo tudi Republika Slovenija  izdala sklep o popisovanju škode. Temu bo sledilo podrobno popisovanje škode s strani občinske komisije in sicer bodo popisovali škodo na stanovanjskih objektih in na komunalni infrastrukturi (ceste, mostovi, plazovi, vodovodi, kanalizacije). O vseh nadaljnjih aktivnost bodo občani obveščeni preko medijev.

Prvi podatki o nastali škodi

Neposredno ob strugah Krke , Sotle ter delno Save in njihovih pritokov je poplavljenih okoli 160 ha travnikov, 5 ha kmetijskih površin z ajdo, ki je tudi poležena in 4 ha soje ter 50 ha koruze, ki ni poležena.

Poplavljenih je bilo 30 objektov in to v večini kletni prostori. V dveh primerih sta bila to stanovanjska objekta in 10 poslovnih objektov v Slovenski vasi.

Poškodovanih je okoli 40 km makadamskih javnih poti. Ob lokalnih cestah je popolnoma uničenih 10 km bankin in delno tudi cestišča. Največja škoda je na vodohramu in črpališču Izvir iz katerega se oskrbuje 282 ljudi. Potrebno bo narediti nov vodovod, saj je obstoječi na večih mestih poškodovan, sama voda na črpališču pa oporečna z veliko blata in mulja. Trenutno gasilci dovažajo pitno vodo. Zaradi izjedanja vode je poškodovanih 15 mostičkov in 30 propustov.

PO sedaj znanih podatkih se je sprožilo 40 plazov, od tega jih 10 ogroža stanovanjske objekte. Ostalo pa plazovi, ki so se sprožili na ceste ali pa je prišlo do odloma cestišča. Plazovi na kmetijskih površinah se nenehno povečujejo in jih je po prvi oceni okoli 30.

Delite