Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Šport otrok in mladine

Zavod za šport Brežice je letos prvič gostil uvodni strokovni posvet področnih in panožnih koordinatorjev programa Športa otrok in mladine.

Prisotne je pozdravil tudi župan Ivan Molan in predstavil pomen športa v naši občini. Direktorica občinske uprave Patricia Čular pa je zbranim predstavila kandidaturo prejema naziva ”Evropsko mesto športa” in aktivnosti, ki so pripomogle k prejemu laskavega naziva.

V preteklem šolskem letu je Zavod za šport Brežice organiziral rekordnih 30 področnih tekmovanj, na katerih je nastopilo 1822 učencev in učenk iz vseh 23 osnovnih šol v regiji Posavje.

Zavod za šport bdi tudi nad izvedbo programov Mali sonček (vključenih vseh 21 vrtec), Zlati sonček (18 šol) in Krpan (18 šol). V program Naučimo se plavati je bilo vključenih 20 izobraževalnih ustanov, plavalna pismenost v 6. razredu osnovne šole je 96,4%.

Zavod je organiziral tudi devet občinskih tekmovanj, pri čemer je potrebno izpostaviti šolski občinski kros, katerega se je udeležilo 343 učencev.

Delite