Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Na naslovnici Novice

V Brežicah kmalu 92 novih stanovanj

V petek, 26. avgusta je župan Ivan Molan s predstavnikom investitorja, direktorjem podjetja NIK INVESTICIJE d.o.o. Dušanom Simoničem, na lokaciji bodoče stanovanjske soseske položil temeljni kamen. V 1. fazi gradnje sta načrtovana dva objekta s skupno 92 stanovanji, gradnja se pričenja v septembru, dokončana naj bi bila v roku 15 mesecev.

Občina Brežice zanimiva za stanovanjsko gradnjo

V zadnjem letu je občina priča širitvi tako gospodarstva kot tudi izkazanim interesom za stanovanjsko gradnjo. V letu 2022 sta bila sprejeta dva občinska podrobna prostorska načrta za stanovanjsko gradnjo – eden za gradnjo do 50 individualnih hiš in drugi za do 250 stanovanj.

Občina Brežice z letom 2023 načrtuje tudi povečanje fonda občiških stanovanj, saj je izkazan interes tako za občinska neprofitna kot tržna stanovanja. Občina je pred leti na podlagi sporazuma pridobila nekaj nekdanjih vojaških stanovanj, ki jih je obnovila in preko razpisa ponudila v najem za mlade družine.

92 stanovanj v 1. fazi gradnje

Kot je povedal investitor, bodo stanovanja od garsonjer vse do štirisobnih stanovanj, za kvadratni meter bo potrebno odšteti 2.200 evrov (in DDV). Stanovanja bodo ogrevana s toplotno črpalko, v vseh stanovanjih bo talno ogrevanje, vsa bodo prezračevana z lokalno rekuperacijo, narejena bo priprava za hlajenje. Parkirni prostori bodo na voljo tako v garaži kot zunaj ob blokih. Dodal je tudi, da bo stanovanja prodajalo podjetje Realia iz Ljubljane, gradilo podjetje Saramati, projekt pa je pripravilo podjetje Savaprojekt. Vrednost investicije znaša 13 milijonov evrov.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Cholewa je bil sprejet avgusta 2008, takratni investitor je bilo podjetje Begrad d.d.. Zemljišča je kasneje odkupilo podjetje NIK INVESTICIJE d.o.o. in v tem letu začenja s 1. fazo investicije – gradnjo dveh stanovanjskih objektov s 92 stanovanji.

Občina Brežice postaja vse bolj prepoznavna kot razvojno zanimiva za investicije na področjih od gospodarstva in proizvodnih dejavnosti do oskrbovalnih dejavnosti in stanovanjske gradnje. Občina načrtuje širitev obrtnih in poslovnih con, saj so obstoječe že zapolnjene. Z razvojem gospodarstva, kmetijstva, turizma se razvija tudi stanovanjska dejavnost – trenutno imajo trije investitorji v načrtu gradnjo treh novih stanovanjskih sosesk. S tem pa je povezana potreba po širitvi drugih dejavnosti – od zdravstvene in lekarniške do šol in vrtcev ter socialnih in varovanih stanovanj.

Delite