Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Minister in župan podpisala Dodatek št. 2 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju

Minister za obrambo Karl Erjavec in župan Občine Brežice Ivan Molan sta na Gradu Brežice podpisala dodatek št. 2 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Dodatek prinaša občini 400.000 evrov v letu 2019 in tudi v 2020. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju investicij v lokalno infrastrukturo in za sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil.

Za lokalno infrastrukturo in gasilska vozila v dveh letih Občini Brežice 800.000 evrov  

Po besedah župana Občine Brežice Ivana Molana bodo sredstva iz naslova ministrstva za obrambo namenska porabljena za sofinanciranje urejanja križišča v vasi Črešnjice s vso pripadajočo infrastrukturo (pločnik, razsvetljava, ipd.) in pri urejanju lesenega mostu čez reko Krko v Cerkljah ob Krki ter za sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil. Za občino so pomembna pridobitev sredstva za vlaganje v posodobitev vozil gasilskih društev, saj se občinam sredstva zmanjšuje in težje zagotavljajo sredstva za vse naloge. Župan Ivan Molan je dejal, da si v občini želijo še prenosa lastništva praznih stanovanj v lasti države, ki so prazna že dve desetletji, in katere bi občina namenila za reševanje stanovanjskega vprašanja mladih družin.

Minister Karl Erjavec je izrazil veselje ob podpisu dodatka k osnovnemu dogovoru o medsebojnem sodelovanju, ki sta ga pred 12 leti podpisala z županom. Dejal je, da je prav, da ministrstvo prispeva sredstva za lokalno skupnost, še posebej za kraje ob letališču, kjer javno infrastrukturo uporablja tudi Slovenska vojska. Dodatek velja za dve proračunski leti in občini zagotavlja po 350.000 evrov za vlaganja v javno infrastrukturo na področju krajev ob letališču ter po 50.000 evrov za nakup novih gasilskih vozil. Ob tej priložnosti se je minister tudi zahvalil gasilcem za vso pomoč in opravljeno delo.

Izjava župana Ivana Molana

Izjava ministra Karla Erjavca

Podpisu dogovora so prisostvovali tudi poveljnik Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki podpolkovnik Bojan Brecelj, predsednik KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič, predsednik Gasilske zveze Brežice Herman Premelč, generalni direktor Direktorata za logistiko mag. Željko Kralj, predstavniki občine ter gasilcev.

Dogovor z ministrstvom za obrambo

Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, ki sta ga 4. 7. 2007 sklenila Ministrstvo za obrambo in Občina Brežice je eden prvih sporazumov v Sloveniji, s katerim je občina pridobila sredstva sofinanciranja v lokalno infrastrukturo, ki jo souporablja Slovenska vojska. Kljub številnim izzivom, med katerimi je bil gotovo največji ta, da v času gospodarske in finančne krize ministrstvo ni moglo izpolnjevati zavez iz dogovora, je Občina Brežice uspela z namenskimi sredstvi ministrstva v času izboljšati lokalno infrastrukturo v krajih ob letališču. Poleg tega je na podlagi osnovnega dogovora od države prejela 14 stanovanj ter nepremičnine v nekdanjem tehničnem remontnem zavodu Bregana v poslovno-industrijski coni Slovenska vas, katerih prenos se je štel kot vlaganje v lokalno javno infrastrukturo za 6-letno obdobje (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018). Stanovanja je občina obnovila in ponudila v najem mladim družinam ter socialno ogroženim, medtem ko so nepremičnine v Slovenski vasi oddane v najem podjetnikom.

Delite