Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Za večjo prometno varnost naših občanov

Občina Brežice skrbi za prometno varnost vseh udeležencev v prometu z obnovami lokalnih cest in javnih poti, za večjo prometno varnost pešcev pa tudi z gradnjo pločnikov, s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti in tudi z dodatnimi ukrepi označevanja prehodov za pešce.

V letu 2019 je občina urejala ceste in javne poti po vseh krajih občine, izgradila del pločnika na Veliki Dolini (povezava OŠ in centra naselja), pločnik v Šentlenartu, pločnik ob Trdinovi ulici v Brežicah in pločnik na Borštnikovi ulici.

Dodatni varnostni ukrepi pri prehodu za pešce v Trnju pri trgovini Lidl

Občina Brežice se je zaradi problematike prehoda za pešce v Trnju, pri trgovini LIDL, odločila, da uredi več dodatnih ukrepov za povečanje zaznavnosti obstoječega prehoda in posledično povečanje varnosti predvsem za pešce. Rešitve so se usklajevale s projektantom in predstavniki Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI), saj gre za državno cesto, zato je bilo za dodatne ukrepe potrebno soglasje s strani Direkcije.

Občina je izvedla naslednje ukrepe, za večjo varnost pešcev ob prečkanju ceste preko prehoda: v območju prehoda za pešce je skrajšan zavijalni pas za smer Bizeljsko, pri čemer se prične pas za desne zavijalce takoj za prehodom za pešce. Ob tem je bil razširjen pločnik za pešce, ki služil kot čakalna površina. Ukrep zožitve vozišča ima dva namena in sicer zmanjšanje hitrosti vozil in skrajšanje prehoda za pešce. Na vozišču pred prehodom za pešce z obeh strani so bile vgrajene talne lučke za dodatno označitev prehoda.

Načrtovana pa je še obojestranska postavitev biča (svetlobni znak za označitev prehoda za pešce) in izris talnih oznak na cestišču, ki zaradi nizkih temperatur še niso primerno izvedene. Pogodbena vrednost za izvedbo del znaša dobrih 48.500 evrov, izvajalec del je podjetje KOP Brežice d. d..

Delite