Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Podpisana pogodba za gradnjo novega vrtca v Dobovi

Pred vrtcem Najdihojca pri Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova je v petek, 2. julija potekal svečani podpis pogodbe za gradnjo novega vrtca. Vrtec bo gradilo podjetje STRABAG d.o.o., pogodbena vrednost izgradnje novega vrtca, ki bo enkrat večji od obstoječega, 40 let starega vrtca, znaša 1.609.282,55 evrov. Ob rušitvi starega in gradnji novega vrtca bo v okviru javno zasebnega partnerstva potekala tudi energetske obnove šole in športne dvorane.

Župan Ivan Molan o novem vrtcu v Dobovi

Ravnateljica Ivana baškovič o novem vrtcu v Dobovi

VRTEC DOBOVA gradivo za novinarje.pdf

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan je leto 2020 v brežiški občini posebno v različnih pogledih. Od težav, ki jih je gospodarstvu prinesla epidemija koronavirusa, do sprememb in prilagoditev v delovanju občinske uprave. Čas karantene so strokovne službe občine namenile tako zagotavljanju pomoči najranljivejšim občanom kot tudi pripravi in izvedbi javnih naročil.  Uspešno izvedeni postopki javnih naročil bodo občini omogočili izvajanje proračuna in uresničitev zastavljenih načrtov.  Ob podpisu pogodbe je župan Ivan Molan izrazil upanje, da bo novi vrtec v Dobovi dokončan še pred predvidenim rokom, konec leta 2021. V kolikor bo gradnja vrtca potekala hitreje od načrtovanega, bo občina skušala zagotoviti sredstva za predčasno dokončanje investicije.

Podrobneje je investicijo predstavila vodja Oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila Suzana Ogorevc. Namen projekta je zagotovii ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolskega varstva na obstoječi lokaciji.

Investicija zajema odstranitev obstoječega vrtca; novogradnjo vrtca s 5 oddelki in pokritimi terasami ob igralnicah v pritličju; ureditev vrtcu pripadajočih zunanjih površin (zelene površine namenjene igri na prostem); novogradnjo opornega zidu na južni strani območja urejanja z namenom pridobitve dodatnih  uporabnih zelenih površin in ureditev parkirnih površin z izvedbo rekonstrukcije cestnega priključka z navedenih parkirnih površin na LC 024271 Kapele-Dobova.

Nov vrtec je zasnovan kot nizko energetski objekt, za ogrevanje je  predvideno talno gretje, kot vir toplote za delovanje toplotnih črpalk pa se bodo uporabile geosonde, ki bodo omogočale tudi hlajenje prostorov.

Istočasno se bodo v neposredni bližini gradnje novega vrtca izvajale še Energetska sanacija OŠ dr. Jožeta Toporišiča (755.681,49 evrov) in Energetska sanacija Športne dvorane Dobova (579.073,45 evrov) v sklopu projekta javno zasebnega partnerstva.

Zbrane na svečanem podpisu pogodb je najprej nagovorila ravnateljica OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova Ivana Baškovič, ki je dejala, da se vsi zelo veselijo novega vrtca in boljših prostorskih pogojev, ki bodo pomembna pridobitev za celoten kraj. Po besedah ravnateljice so kakovostni pogoji za predšolsko vzgojo izjemnega pomena v obmejnih področjih, saj se mlade družine lažje odločijo, da ostanejo v kraju, kjer imajo zagotovljeno kakovostno predšolsko vzgojo, ki ji zaupajo.

Pod okriljem šole je sedem oddelkov vrtca, katere obiskuje od 90 do 100 otrok. Pet oddelkov je v dobovskem vrtcu in v šoli, dva oddelka vrtca pa sta organizirana na podružnični šoli v Kapelah. Da je novi vrtec za kraj zelo pomemben, se je strinjala tudi predsednica sveta KS Dobova Branka Stergar.

Pogodba za gradnjo vrtca sta v imenu izvajalca STRABAG d.o.o. podpisala direktorica Lidija Žagar in Karel Bogatin. Dogodek je s pesmijo začela in zaključila učiteljica in pevka Nina Berger, otroci iz vrtca so zapeli pesmico o vrtcu in ob tej priložnosti županu Ivanu Molanu podarili ključ vrtca. Dogodek je povezovala Vesna Kržan.  

Delite