Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Obnova regionalne ceste Mokrice – Obrežje – Slovenska vas in izgradnja pločnika Obrežje

Občina Brežice in Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) sta podpisali pogodbo o sodelovanju pri obnovi regionalne ceste in gradnji pločnika v naselju Obrežje. Občina bo zagotovila sredstva za pločnik, DRSI pa sredstva za preplastitev ceste. Investicija v vrednosti dobrih 914.000 evrov bo izboljšala prometno varnost vseh udeležencev v prometu s preplastitvijo ceste, gradnjo pločnika in ureditvijo javne razsvetljave.

Po besedah župana Občine Brežice Ivana Molana sta si tako občina kot Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem prizadevali za obnovo odseka regionalne ceste od mejnega prehoda Slovenska vas do priključka za avtocesto v smeri Brežic. V letu 2020 se bo pričela investicija uresničevati, rok za dokončanje gradbenih del pa je 30. 5. 2021.

Občina Brežice je v dogovoru z direkcijo izvedla skupni postopek javnega naročanja za obnovo ceste in za gradnjo pločnika. Izvajalec del je podjetje GAAL gradnje d.o.o. iz Podčetrtka. Dela obsegajo preplastitev regionalne ceste  R3-675/148 Mokrice – Obrežje – Slovenska vas (od km 1,500 do km 2,687) ter izgradnjo pločnika ob cesti (od km 1,504 do km 2,645) v naselju Obrežje (Kalin), kar predstavlja 1. in 2. fazo projekta pločnika. V sklopu projekta je preplastitev odseka regionalne ceste Mokrice – Obrežje – Slovenska vas (od km 1,500 do km 2,687) v dolžini 1.187 m.

Občina Brežice bo zagotovila sredstva za izvedbo pločnika v višini 38,71 % pogodbene vrednosti oz. 348.163,33 evrov, DRSI pa sredstva za preplastitev ceste v višini 61,29 % pogodbene vrednosti oz. 566.096,10 evrov.

Delite