Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Na klubskem večeru Posavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov kot Ivan Molan in župan

Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov je svoj februarski klubski večer pripravilo v Mestni hiši v Brežicah, na katerem sem na povabilo društva sodeloval tudi jaz.

Milena Jesenko, ki je v letih 2008-2010 delovala kot podžupanja Občine Brežice, je vodila pogovor v katerem sem se sodelujočim predstavil kot Ivan Molan in spregovoril tudi o bolj osebnih zadevah, saj me večina ljudi pozna zgolj kot župana, kateremu je bilo vodenje občine zaupano že šestič.

Predstavil sem svoje delo v športnem in gasilskem društvu ter začetek delovanja v lokalni politiki, kamor me je pot pripeljala po naključju. V svoje delo vodenja občina sem vključil sodelovanje in povezovanje različnih političnih opcij. Ob tem sem poudaril, da tudi v tem mandatu sodelujejo v občinskem svetu vsi, ki ne glede na politično pripadnost želijo občini in občanom vse dobro.

Pogovor je v drugem delu potekal o investicijah in projektih občine, ki so namenjeni temu, da brežiška občina ostane zelena in prijazna za življenje tako za občane kot obiskovalce. Nato pa so prisotni sodelovali s vprašanji, predlogi in pripombami. Med temi so bila vprašanja glede stanja lokalnega podjetništva in podjetij, zapuščenih objektov v mestnem jedru, vprašanja glede kanalizacije, stanovanj za starejše in ostale.

Kot pravijo članice in člani društva, je cilj društva povezovanje in druženje njegovih članov ter njihovo usmerjanje v izvajanje nalog, ki temeljijo predvsem na prenosu bogatih strokovnih in življenjskih izkušenj na tiste, ki to želijo. Ob tem organizirajo tudi predavanja, vsebinske razprave in posvete o aktualnih vprašanjih, ki zadevajo Posavje, našo družbo in njen razvoj. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1996 in povezuje nekoč vodstvene in vodilne ljudi iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica.

Delite