Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Podpisan Dodatek k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki

Župan Občine Brežice, Ivan Molan in Minister za obrambo Republike Slovenije, mag. Matej Tonin sta danes (14.10.2020) v Viteški dvorani Gradu Brežice podpisala Dodatek k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

S podpisanim dodatkom bo Občina Brežice s strani Ministrstva za obrambo Republike Slovenije v letih 2021 in 2022, pridobila sredstva za sofinanciranje investicij in opreme v višini 820.000 EUR, s katerimi bo izvedla investicije v lokalno infrastrukturo in nakup opreme za potrebe gasilcev in civilne zaščite. Lastna sredstva Občine Brežice so ocenjena na 352.500 EUR, kar pomeni, da bomo skupaj s sredstvi Ministrstva za obrambo izvedli investicije v skupni vrednosti 1,2 milijona EUR.

Župan je izpostavil, da so v okviru investicij v lokalno javno infrastrukturo predvidene obnove treh lokalnih cest in javne poti, in sicer je sofinanciranje s strani Ministrstva za obrambo v višini 370.000 EUR na letnem nivoju. Sredstva bodo namenjena izvedbi sledečih investicij:

1. nadaljevanje projekta obnove lokalne ceste Cerklje ob Krki  – Dol. Pirošica, pri čemer gre za obnovo lesenega mostu,

2. obnove lokalne ceste Cerklje ob Krki  – Črešnjice in izgradnja pločnika,

3. nadaljevanje obnove lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas ter

4. modernizaciji javne poti Skopice, ki je trenutno v makadamski izvedbi.

Prav tako je župan izpostavil nakup opreme za potrebe civilne zaščite in gasilcev, med katerimi so predvideni nakupi priklopnikov za prevoz opreme, razsvetljave, oprema za reševanje iz višin in globin, ruševin, napihljiv šotor in bivalna prikolica za namen terenskega poveljstva CZ, v skupnem znesku 80.000 EUR.

S sredstvi, ki jih Občina Brežice pridobi s strani omenjenega dogovora, lahko posledično tudi več lastnih sredstev namenja društvom, javnim zavodom ter ostale investicije, pomembne za razvoj občine Brežice in enakomeren razvoj njenih krajev.

Minister za obrambo je izpostavil zelo dobro sodelovanje med Občino Brežice in Ministrstvom za obrambo, katerega izpostavlja kot primer dobre prakse za lokalno okolje, v katerem je prisotna slovenska vojska. Pri tem je poudaril tudi, da se slovenski vojaki v okolju občine Brežice dobro počutijo, da se počutijo sprejete s strani lokalnega prebivalstva in posledično je pričakovati tudi nadaljnje dobro sodelovanje vseh omenjenih akterjev.  

Uvodoma sta si župan Občine Brežice in minister za obrambo, pod vodstvom direktorice Alenke Černelič Krošelj, ogledala Posavski muzej Brežice, ki deluje med stenami državnega spomenika nepremične kulturne dediščine že od leta 1949.

Izjava ministra za obrambo, mag. Mateja Tonina

Izjava župana Občine Brežice, Ivana Molana

Delite