Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Župan Ivan Molan obiskal lokaciji širitve podjetja TPV v Brežicah

Župan občine Brežice Ivan Molan se je odzval povabilu in si skupaj z lastnikom podjetja TPV d.o.o. Vladimirjem Gregorjem Bahčem ogledal lokaciji, kjer potekajo dela za širitev proizvodnje podjetja. V IPC Brezina potekajo izkopi za temelje, za proizvodnjo se ureja tudi hala nekdanjega podjetja Terra B. Na lokaciji v Šentlenartu pa že nameščajo nove sodobne stroje za izdelavo prototipov za električne avtomobile. Večmilijonska gospodarska investicija, ki je umeščena v IPC Brezina, potrjuje pravilno odločitev občine za ureditev cone kot pomembnega koraka v smeri stabilnega razvoja gospodarstva v brežiški občini.

Družba TPV je sprejela odločitev, da razširi proizvodne kapacitete na območju brežiške občine na območju obstoječe poslovne enote v Šentlenartu, na območju IPC Brezina pa zgradi dodatno poslovno enoto z visokotehnološko opremo. Za namen umestitve te strateško pomembne gospodarske investicije je bilo potrebno dopolniti in spremeniti veljavni Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za IPC Brezina.

Podjetje je januarja 2019 vložilo pobudo za spremembo, Občina Brežice pa je z aktivnostmi v postopku dopolnjevanja OPPN z namenom fleksibilnejših pogojev pri umeščanju gospodarskih subjektov v IPC Brezina sledila tako časovnemu načrtu investicije podjetja kot vsem zakonskim rokom in z zakonom določenem postopku.

Na junijski seji so svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Brežice že soglasno podprli spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko poslovno cono Brezina, kamor se širi podjetje TPV, konec meseca novembra pa so v coni že vidni rezultati, saj potekata tako gradnja kot urejanje novih proizvodnih prostorov. Proizvodnja v Šentlenartu, ki jo že opremljajo s stroji, bo izdelovala komponente iz aluminija, poslovna enota v IPC Brezina pa bo namenjena izdelavi komponent iz visoko trdnostnega jekla.

Investicija, ki ima status strateškega pomena na državni ravni, znaša cca 78 milijonov evrov in poleg ohranjanja delovnih mest predvideva v naslednjih letih na nivoju podjetja najmanj 50 novih zaposlitev, med temi najmanj 20 visoko izobraženih strokovnjakov na področju tehnologij, robotike in avtomatizacije. Sodobne tehnologije oblikovanja in spajanja kovin bodo v največji možni meri avtomatizirane, podprte s sodobnimi robotskimi sistemi, strojnim vidom in sistemi umetne inteligence. Načrtovani časovni okvir predvideva zagon proizvodnje februarja 2021.

Skupina TPV s svojimi poslovnimi enotami v brežiški občini tradicionalno dobro sodeluje z lokalnim okoljem, kjer že 30 oz. 60 let (predhodnica – nekdanje podjetje IMV) predstavlja pomemben delež gospodarstva.  Družba je tudi pomemben delodajalec, saj je v skupini TPV 1.200 zaposlenih, od tega nekaj čez 200 v Brežicah.

Delite