Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Gasilska zveza Brežice obeležila 65. obletnico delovanja

Gasilska zveza Brežice letos praznuje 65. obletnico delovanja, ki jo je obeležila 9. oktobra na dnevu gasilcev, tradicionalni prireditvi zveze, društev ter vseh gasilk in gasilcev. Ob tem pa je potekal tudi slavnosti prevzem dveh novih in enega obnovljenega gasilskega vozila.

”Ob praznovanju občinskega praznika opažam, da je bilo letošnje leto zelo nepredvidljivo. Kar se tiče gasilstva pa je odigralo pomembno vlogo, predvsem v prvi polovici leta, ko je bilo potrebno pokazati medsebojno podporo in solidarnost. Kljub temu pa je za gasilce letos zelo pomembno leto, saj smo uspeli nabaviti kar tri vozila, četrto še pričakujemo,’‘ je povedal župan Občine Brežice Ivan Molan.

Pri tem je dodal, da je  v letu 2020 Občina Brežice za gasilsko dejavnost namenja 400.600 evrov.  Od tega 202.540 evrov za delovanje gasilske zveze in 31 prostovoljnih gasilskih društev, 20.060 evrov za zdravniške preglede, vpoklice in izobraževanje gasilcev, 62.000 evrov za gasilsko zaščitno opremo in vozila, 15.000 evrov za Javni razpis za vlaganja v gasilske domove, 4.000 evrov za vzdrževanje avto lestve in 47.000 evrov za dodatna sredstva za nova gasilska vozila.

”Sodelovanje z Občino Brežice je na vzornem nivoju. Mesečno izvajamo sestanek z županom, kjer poročamo o predlogih, projektih in o delu ter številu intervencij,” je povedal predsednik Gasilske zveze Brežice Herman Premelč. Pri tem pa je še poudaril, da je letošnje leto glede nabave gasilske opreme in tehnike sanjsko leto, kar dokazujeta tudi dve novi in eno obnovljeno gasilsko vozilo. Ob koncu leta pričakujejo še eno novo vozilo. So pa zaradi nastalih posebnih razmer, ki jih kroji koronavirus prikrajšani za gasilska tekmovanja, izobraževanja in zdravniške preglede.

Poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec pa je dejal, da so v letošnjem letu imeli dve večji intervenciji in sicer 8. februarja v Termah Čatež in 28. februarja v Sobenji vasi. ”Zaradi težav pri zagotovitvi požarne vode v sektorju Globoko, ki zajema Pišece, Sromlje in vse do Križ, smo s premestitvijo in obnovo vozila iz PGD Brežice v PGD Dečno selo sedaj tudi na tem območju zagotovili boljše pogoje. PGD Brežice in PGD Cerklje ob Krki pa sta dobila novi vozili,” je povedal Leskovec.

V letu 2020 so po programu nabave gasilska vozila pridobili v štirih društvih, kar omogoča sofinanciranje MORS. Novo vozilo za PGD Brežice (AC-24/70), za PGD Cerklje ob Krki nadgradnja podvozja novega vozila GVC-24/50 (nakup vozila v 2019) in obnova vozila tipa GVC-24/50 za PGD Dečno selo ter ob koncu leta še za PGD Pišece novo vozilo GV1. 

Delite