Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Ob rojstvu otroka v Brežicah višja denarna pomoč

S sprejetjem odlokov o proračunu Občine Brežice za leti 2022 in 2023 ter županovega sklepa o povišanju enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka bodo v občini Brežice starši otrok, rojenih v letu 2022 oz. katerih starši so v l. 2022 oddali vlogo, prejeli za 20 odstotkov višjo pomoč ob rojstvu otroka (300 evrov namesto dosedanjih 250 evrov). Občina Brežice ob denarni pomoči ob rojstvu otroka starše tudi obdari z vrednostnim bonom za medovito drevo po izbiri. S podarjanjem medovitih dreves ob rojstvu otroka Občina Brežice poleg drevesa kot simbola življenja spodbuja tudi zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane, ohranjanja okolja in čebel. V letu 2021 je Občina Brežice razdelila 203 pomoči ob rojstvu otroka.


Različne oblike pomoči, ki jih Občina Brežice zagotavlja občankam in občanom

Poleg nalog, ki jih za občane opravlja občina in njeni javni zavodi, občina skrbi tudi za različne oblike pomoči občanom vseh starosti. Poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka občina namenja proračunska sredstva za plačilo razlike med plačilom staršem in ceno programa vrtca (več kot 3,5 milijona evrov letno); za prevoze osnovnošolskih otrok, za socialno varstvo starejših (oskrbnine v zavodih, program brezplačnih prevozov za starejše Sopotnik, e-oskrba starejših, oskrba starejših na domu), za socialno varstvo materialno ogroženih (pomoč na domu in enkratne denarne pomoči), za subvencije neprofitnih najemnin in sredstva za štipendije (Posavska štipendijska shema).

Kdo je upravičen do denarne pomoči ob rojstvu otroka

V skladu z Odlokom o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice imajo pravico do pomoči ob rojstvu otroka starši, v primeru, kadar sta eden od staršev in novorojeni otrok državljana Republike Slovenije ali tujca, ki imata dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in imata na dan rojstva otroka stalno prebivališče v Občini Brežice.

Starši, ki so od začetka leta 2022 do uveljavitve sklepa o povišanju pomoči ob rojstvu otroka že prejeli denarno pomoč v višini 250 evrov, bodo naknadno prejeli sredstva do polne višine pomoči.

Delite