Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: september 2021

Občina Brežice prejela naziv Evropsko mesto športa 2022

Občina Brežice je prva slovenska občina, ki je osvojila naslov Evropsko mesto športa (European Town of Sport) v kategoriji mest in občin z manj kot 25.000 prebivalci. Občina je kandidaturo Evropski zvezi prestolnic in mest športa (ACES Europe) oddala spomladi…

Turizem v naši občini je v dobri kondiciji

Na svetovni dan turizma, 27. oktobra je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice pripravil novinarsko konferenco s predstavitvijo rezultatov in načrtov na področju turizma v občini Brežice. Destinacija Čatež in Brežice letos v obdobju julij-avgust beleži cca 250.000 prenočitev,…

Občina Brežice prejela sklep o sofinanciranju gradnje vrtca v višini 829.000 evrov

Občina Brežice se je zaradi prostorske stiske in dotrajanosti objektov odločila za gradnjo dveh novih pet oddelčnih vrtcev v Artičah in v Dobovi. Ker v zadnjih osmih letih država ni sofinancirala investicij v vrtce in šole, se je občina odločila,…

Moja skupnost – sodelujem!

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. V občini Brežice bo v letih 2022 in 2023 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma…

Na posvetu o vprašanjih romske populacije izpostavili pomen izobraževanja

 V dvorani Mladinskega centra v Brežicah je Občina Brežice 16. 9. 2021 izvedla delovni posvet na temo vprašanj, ki se nanašajo na romsko populacijo v občini. Kot je v uvodu pojasnil župan Ivan Molan, gre za kompleksno temo, ki potrebuje…

Občina Brežice kandidira za naziv Evropsko mesto športa 2022

Občina Brežice se je po besedah župana Ivana Molana odločila za kandidaturo na podlagi številnih argumentov – od dosežkov športnikov do rednih vlaganj v športno infrastrukturo in programe športa. Naziv Evropsko mesto športa 2022, za katerega je občina oddala kandidaturo…

Župan ob prvem šolskem dnevu obiskal Osnovno šolo Velika Dolina

Župan Občine Brežice Ivan Molan ob prvem šolskem dnevu tradicionalno obišče eno od osmih osnovnih šol v občini. Ob začetku novega šolskega leta 2021/2022 je župan obiskal OŠ Velika Dolina in na prostem pred šolo pozdravil učenke in učence, ki…

Poslanica župana ob začetku novega šolskega leta

Učencem, dijakom ter šolskim delavcem v občini Brežice  „Največja nevarnost v času turbulentnih sprememb ni turbulenca, temveč odločanje z včerajšnjo logiko.«(Peter Drucker) Spoštovani učenke in učenci, dijakinje in dijaki, spoštovani učiteljski zbor, ravnatelji ter vsi šolski delavci! Upam, da ste…