Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Prireditve Projekti

Dom krajanov na Velikih Malencah uradno predan namenu

V petek, 11. marca, je na zunanjih površinah pri novem domu krajanov na Velikih Malencah potekala prireditev ob uradni predaji v namen. Investicija v vrednosti cca 460.000 evrov je bila končana predčasno, konec leta 2021, finančno pa se zaključuje v prvem delu leta 2022. Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, je občina za dom namenila lastna sredstva, saj je pomembno, da imajo tudi najmanjše krajevne skupnosti ustrezne prostore za izvajanje različnih dejavnosti, ki povezujejo krajane. Občina Brežice vlaga veliko truda in sredstev v zagotavljanje enakomernega razvoja in pogojev za kakovostno življenje v vseh 20 krajevnih skupnostih.

Zbrane vaščane sta nagovorila župan Občine Brežice Ivan Molan in predsednik sveta KS Velike Malence Robert Veličevič. Župan je predstavil projekt gradnje doma, ki se je začel z odločitvijo občine po poplavah l. 2010, da obstoječega doma ni smiselno obnavljati zaradi dotrajanosti in posledic večkratnih poplav. Prvotna projektna dokumentacija je bila izdelana l. 2012, izvedeni so bili tudi podporni zidovi.

Kasneje je prišlo na podlagi želja krajanov do spremembe same postavitev objekta ter preoblikovanja uporabnosti notranjih prostorov, s tem pa do njihove racionalnejše in funkcionalnejše rabe, za kar je bila izdelana nova projektna dokumentacija.

Septembra 2020 so se začela dela z odstranitvijo obstoječega objekta in nato gradnja novega dvoetažnega in energijsko varčnega objekta v velikosti dobrih 271 m2 neto tlorisne površine. Projekt je obsegal tudi ureditev okolice objekta vključno z izgradnjo parkirišča ter opremljanje novih prostorov (v pritličju so večnamenski prostor, sanitarije, čajna kuhinja, strojnica in stopnišče, ki vodi v mansardo, tu je manjši večnamenski prostor, dve pisarni, sanitarije in prostor za čistila).

Predsednik KS Robert Veličevič je dejal, da je dom z novimi prostori ogromna pridobitev za kraj, ki drugega primernega prostora za prireditve in druženja, razen vaškega kopališča poleti, nima. V domu bodo namenili prostor tudi otrokom in mladim ter ga opremili po njihovih željah. V krajevni skupnosti živi po podatkih iz l. 2021 335 prebivalcev, od tega je kar 50  krajanov mlajših od 14 let. Pri simbolični predaji doma krajanov v namen je tako poleg župana Ivana Molana in predsednika KS Roberta Veličeviča sodeloval tudi predstavnik najmlajših krajanov Matic Kožar. Stavbo novega doma je blagoslovil župnik Jože Pacek (Župnija Čatež ob Savi), ki je ob tej priložnosti čestital krajanom za novo pridobitev in dejal, da se tudi sam razveseli vsake nove investicije, ki prispeva k razvoju in urejenosti kraja.

Za prijeten uvod v dogodek so najmlajši krajani pripravili kulturno-glasbeni program, v katerem so sodelovali Matic Kožar, Nika in Sara Zorčič ter Maj Majzelj. Vaščanom je ob novi pridobitvi čestital tudi vaščan in občinski svetnik ter predsednik DZ RS Igor Zorčič. Program je povezovala Anja Urek.  Po uradnem programu je sledil ogled novih prostorov in druženje krajanov ter gostov.

Delite