Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice prejela naziv Evropsko mesto športa 2022

Občina Brežice je prva slovenska občina, ki je osvojila naslov Evropsko mesto športa (European Town of Sport) v kategoriji mest in občin z manj kot 25.000 prebivalci. Občina je kandidaturo Evropski zvezi prestolnic in mest športa (ACES Europe) oddala spomladi letos, v začetku septembra je občino obiskala delegacija ACES Europe. Že na novinarski konferenci, ki je bila namenjena predstavitvi kandidature, je generalni sekretar ACES Europe Hugo Alonso dejal, da ima Občina Brežice izpolnjene vse pogoje za pridobitev naziva. Tako je občina v dveh tednih po obisku komisije prejela obvestilo o uspešni kandidaturi za naziv Evropsko mesto športa 2022. Uradno bo listina z nazivom podeljena konec leta na slavnostni prireditvi v Evropskem parlamentu v Bruslju.

Naziv Evropsko mesto športa 2022 predstavlja priložnost za promocijo občine in je hkrati spodbuda ter priznanje vsem prostovoljcem, ki v občini delujejo na področju športa. Naziv ne prinaša neposrednih finančnih prihodkov s strani organizacije, ki podeljuje naziv, omogoča pa, da kot evropsko mesto športa dosežemo zastavljene cilje in razvoj skozi promocijo športne vadbe in športnega turizma doma in v tujini.

Naziv prinaša možnost za povečanja investicij na področju športa, tudi z zasebnimi vlagatelji, in je dobra popotnica pri nadaljnjemu razvoju tako športa kot turizma. Občina Brežice sicer namenja za področje športa skoraj 7 % svojega proračuna, kar je dvakrat več od evropskega povprečja – to znaša med 2 in 3 % proračunov mest oz. lokalnih skupnosti.

Kot je v obvestilu o podelitvi naziva in dobrodošlici ob sprejemu v družino ACES Europe zapisal predsednik Gian Francesco Lupattelli, je Občina Brežice primer dobre prakse, kjer je šport orodje v službi zdravja, povezovanja, izobraževanja ter medsebojnega spoštovanja, kar so tudi glavni cilji ACES Europe. Dodal je, da je brežiška občina razvila izvrstno športno politiko, ki je podprta z ustrezno infrastrukturo, programi in dejavnostmi.

V Sloveniji sta naziv Evropsko mesto športa do sedaj (takrat v kategoriji European City of Sport, ki obsega mesta oz. občine z od 25.000 do 500.000 prebivalcev), pridobili le Mestna občina Maribor in Občina Krško.  

O poteku priprave kandidature

Občina Brežice je skupaj s partnerji, ki v lokalnem okolju delujejo na področju športa in športnega turizma v mesecu marcu oddala prijavo za kandidaturo za prejem naziva Brežice – Evropsko mesto športa 2022. Naziv vsako leto podeljuje Evropska zveza prestolnic in mest športa (ACES EUROPE), ki omogoča kandidaturo za naziv v več kategorijah, glede na število prebivalcev, in sicer prestolnica športa (prestolnica države ali mesto z več kot 500.000 prebivalci), mesto športa (town za mesta z manj kot 25.000 prebivalci in city za mesta z več kot 25.000 prebivalci vendar manj kot 500.000 prebivalci), ali skupnost športa (kadar gre za skupno kandidaturo več manjših mest).

Občina Brežice je kandidirala v kategoriji mesto športa, saj je kriterij za kategorijo število prebivalcev. Pridobivanje naziva poteka v več korakih, ključni korak pa je oddaja kandidature za naziv v obliki t.i. BID FILE, ki mora vključevati opis športne infrastrukture v mestu, način izvajanja programov športa, opis strategije razvoja športa, delo z invalidi, starejšimi in ostalimi na področju športa, športni turizem, športne dogodke in predlog programa in promocijskih aktivnosti v letu pridobitve naziva ter dodatne prednosti in ugodnosti športne vadbe za vse občane.

Naslednji korak pri prijavi je bilo srečanje s predstavniki športa in športnega turizma, skrben pregled športne infrastrukture in pogojev za športne aktivnosti v naši občini s strani delegatov komisije ACES Europe, ki so 12. 9. 2021 prišli v Brežice in začeli z evalvacijo zapisanega na terenu. 27. 9. 2021 je občina prejela obvestilo, da ji je podeljen naziv Evropsko mesto športa 2022.

Glavno vodilo kandidature se je glasilo: Brežice – mesto športa za vse generacije! S pridobitvijo naziva in aktivnostmi, ki se bodo izvedle v letu 2022, želi občina povečati promocijo aktivnega življenjskega sloga za vse generacije po celotni občini in promocijo naše občine kot odlične destinacije za domače in tuje goste, za še večji razvoj športnega turizma.

Občina Brežice predstavlja lokalni in tudi širši javnosti zakladnico neštetih doživetij in športnih aktivnosti. Brežice so športna občina, v kateri se dnevno odvijajo številne športne dejavnosti za vse generacije. Infrastruktura omogoča rekreacijo po celotnem ozemlju občine, tudi na vaseh.

Občina Brežice se zaveda, da je za razvoj profesionalnega in rekreativnega športa potrebna kakovostna športna infrastruktura, tako v obliki športnih objektov kot površin za šport v naravi. Predvsem pa je takšne vrste infrastruktura v prostoru dinamičnega turizma, ki se vse bolj razvija v športni turizem, prava priložnost. Tako Občina Brežice s svojo infrastrukturo ponuja nešteto možnosti za športne aktivnosti. Infrastruktura omogoča priprave in tekmovanja v različnih športih, namestitveni objekti pa so le korak stran. Navdušenci nad pohodništvom, kolesarjenjem, ribolovom in terapevtskim jahanjem lahko aktivno izkusijo raznolikost podeželja in njegove kulture ob ogledu naravnih znamenitosti. Motokros je tudi del tradicije v naši občini. Za adrenalinske izkušnje občina ponuja tudi šolo letenja in padalstvo.

Velik del letnega proračuna občine je namenjen športu, rekreacijskemu športu in vzdrževanju športne infrastrukture. Tudi pri participativnem proračunu, ki je način razporejanja dela proračuna tako, da o njihovi porabi odločajo občani, je velik del namenjen izgradnji in posodobitvi igrišč, zunanje fitnes opreme, energetskih poti in ostalih športnih površin v lokalnih skupnostih.

Brežice imajo dolgo in bogato športno tradicijo. Trenutno je v našem mestu oziroma občini več kot 50 športnih klubov s približno 1332 profesionalnimi športniki in 1471 rekreativci. Poleg občine so za šport v mestu odgovorni Športna zveza Brežice, Zavod za šport Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru (izjave predstavnikov organizacij so zapisane v priloženi datoteki BID FILE – dosegljiva na povezavi preko WETRANSFER). Pri pripravi kandidature smo poleg predstavnikov zgoraj omenjenih organizacij pozvali tudi športna in turistična društva ter zasebnike, ki v našem okolju skrbijo za razvoj športa.

Brežice so znane po vrhunskih športnikih in ekipah, ki s svojim trdim in profesionalnim delom dosegajo vrhunske rezultate  in tako pripomorejo k še večji promociji naše občine. Ker je pomen športa in redne aktivnosti v naši občini na visoki ravni, se je Občina Brežice odločila za kandidaturo Brežice – Evropsko mesto športa 2022 in bila pri tem uspešna.

Občina si je v okviru kandidature in pridobitve naziva zadala sedem ciljev za naslednjih pet let:

  1. aktivacija občanov in povečanje športno aktivnih občanov iz 35 % na 45 %;
  2. zagotavljanje optimalnih pogojev za športno-rekreativno udejstvovanje za vse generacije;
  3. zagotavljanje primerne športne infrastrukture na podeželju in zagotovitev redne športne vadbe;
  4. zagotavljanje dostopnosti in skladnosti z zeleno mobilnostjo;
  5. povezovanje zdravstvenih organizacij s športnimi društvi/klubi in aktivnostmi – »vadba za zdravje, vadba na recept«;
  6. vzpostavitev oziroma razširitev dostopne športne infrastrukture,  razširitev in prilagoditev dostopnih športnih programov za gibalno ovirane osebe in invalide;
  7. uvedba dodatne ure športne vzgoje v osnovne in srednje šole v naši občini.
Delite