Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

V Brežicah bo država gradila najdaljši most čez Savo

Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so 31. 12. 2020 objavili javno naročilo za inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu vzhodne obvoznice Brežice. Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan ga veseli, da je prišlo do javnega naročila, hkrati pa je poudaril, da je to prvi korak k izgradnji novega mostu čez Savo in da bo potrebno še veliko naporov za uresničitev projekta. Načrtovani most bo dolg 487 m in bo najdaljši most čez Savo. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 18 milijonov evrov, večino sredstev mora zagotoviti država, manjši del sredstev pa bo za ureditve prispevala tudi občina.

Župan Ivan Molan o pričakovanjih gradnje novega mostu čez Savo kot dela vzhodne obvoznice.MP3

Izbor izvajalca za inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo je pomemben, saj bo izbrani izvajalec sodeloval pri pridobivanju dokumentacije, pri izgradnji in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za most in ostale ureditve. Ob gradnjo novega mostu, ki bo del novogradnje državne ceste v skupni dolžini 1.500 m, bodo uredili še dve krožišči, dva para avtobusnih postajališč, večnamenske poti, vodovod, cestno razsvetljavo, zaščito in prestavitev vodov, zaščitili in prestavili bodo telekomunikacijske vode, poskrbeli za začasno prometno ureditev ter za krajinsko ureditev.

Župan Ivan Molan je poudaril, da bo gradnja novega mostu izpolnitev zaveze države do občine, ki je del že leta 2008 podpisanega Protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji Vzhodne obvoznice Brežice. V letih 2012 in 2017 sta Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Brežice  podpisala dva dodatka k protokolu. V skladu z dogovorom bi država morala začeti graditi del vzhodne obvoznice z mostom pred oz. sočasno s pričetkom del gradnje HE Mokrice, ki je bila takrat načrtovana za leto 2019. Župan je izrazil upanje, da se bo začela gradnja mostu po načrtih in da bo most končan do leta 2025.

Novi most čez Savo Občina Brežice potrebuje za zagotavljanje nemotene povezave obeh bregov reke Save, za izboljšanje prometne povezave v smeri Maribor oz. Bizeljsko, za razbremenitev mesta, za sanacijo obstoječega mostu čez Savo (Brežice-Čatež ob Savi) in za širitev mesta na vzhod. V sklopu I. etape projekta bodo zgrajene tudi navezovalne ceste do križišč na vsaki strani reke Save. V skladu z določili Dodatka št. 2 k protokolu o Vzhodni obvoznici (2017) bo po izgradnjo novega mostu saniran obstoječi most čez Savo in kasneje predan v upravljanje Občini Brežice.

Delite