Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice

Slovesna prisega na ustanovni seji Občinskega sveta Občine Brežice za mandatno obdobje 2014 – 2018

Na ponedeljkovi prvi seji občinskega sveta sem se ob slovesni prisegi zahvalil občanom za izkazano zaupanje in pozval člane Občinskega sveta h konstruktivnemu dialogu in sodelovanju za uspešen razvoj celotne občine in zagotavljanje spodbudnega okolja za vse občanke in občane. Ob tej priložnosti sem od najstarejšega člana sveta g. Antona Zorka, ki je sejo vodil do potrditve mojega mandata, prejel simbolno darilo – kruh v obliki pletenega srca, za katerega je dr. Ivanka Počkar (Posavski muzej Brežice) povedala, da kruh predstavlja srčnost in modrost; lastnosti, ki sta še kako potrebni za vodenje občine in odločanje v današnjih časih.

Na konstitutivni seji je prvič sedlo v klopi občinskega sveta občine Brežice 30 svetnic in svetnikov, ki bodo v mandatnem obdobju 2014-2018 odgovorni za razvoj in dobrobit občank in občanov. Člani občinskega sveta so potrdili tudi predlog za sestavo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisijo bo vodil Andrej Vizjak, njegov namestnik je postal Tomislav Jurman, preostali člani komisije so Katja Čanžar, Franc Kelher, Stanko Tomše, Jurij Pezdirc in Anton Zorko.

Delite