Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Prireditve

Novo krožišče in ureditev ceste na Černelčevi cesti v Brežicah

Občina Brežice je v juniju začela še eno pomembno investicijo za večjo prometno varnost. Stekla so dela za obnovo Černelčeve ceste v Brežicah v dolžini 400 m na odseku od prehoda za pešce pri Zdravstvenem domu Brežice do križišča na Pleteršnikovi ulici, kjer se zavije proti trgovini Hofer. Vrednost investicije, ki obsega tudi novo krožišče, znaša približno 600.000 evrov.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan želi občina s celostno obravnavo območja izboljšati prometno varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej pešcev in kolesarjev.  Trenutno potekajo dela na križišču Černelčeve ulice in Maistrove ulice pred trgovino Spar, kjer bo promet urejen s krožiščem.

V nadaljevanju bo križišče Pleteršnikove ulice in Ulice Alenke Gerlovič preoblikovano tako, da bo iz smeri trgovine Spar proti smeri trgovine Hofer vpeljan pas za leve zavijalce. Na celotnem območju se bodo uredile tudi površine za pešce in kolesarje ter javna razsvetljava (pločniki in kolesarske steze na obeh straneh ceste), da bodo ti varnejši in se bodo lažje vključevali v promet.  Sočasno z gradnjo se bo zgradil tudi nov plinovod na tem območju.

Izvajalec del je v postopku javnega naročanja izbrano podjetje HPG d.o.o. Brežice. Investicija mora bila končana do 30. 4. 2023, v kolikor pa bodo vremenske razmere pozimi omogočale izvajanje del, bo lahko investicija tudi hitreje zaključena.

Zaradi izvedbe del je do 1. septembra 2022 potrebna popolna zapora ceste na delu Černelčeve ceste med Maistrovo ulico in Zdravstvenim domom Brežice. Po 1. septembru, ko bo potekala gradnja na delu Pleteršnikove ulice od Maistrove ulice do Ulice Alenke Gerlovič, pa naj bi promet potekal ob delni zapori ceste. Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Delite