Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Podpisali pogodbo za izgradnjo nove šole

V stavbi vojašnice Jerneja Molana, kjer so trenutno nadomestni prostori OŠ Cerklje ob Krki, sem z izvajalci del in strokovnega nadzora podpisal pogodbo v skupni vrednosti 5,3 milijona evrov za izvedbo projekta Rekonstrukcija in dograditev OŠ Cerklje ob Krki. Gre za eno največjih investicij na področju občine, ki bo otrokom in zaposlenim na šoli in v vrtcu omogočila kakovostne pogoje za delo in učenje. Dela na terenu se bodo pričela januarja 2016, zaključek gradbenih del je načrtovan v juliju 2017 s pridobitvijo uporabnega dovoljena. V letu 2017 bo potekalo opremljanje nove šole, pouk pa se bo začel v novih prostorih v letu 2018.

Dela izgradnje so razdeljena na štiri glavne sklope: gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije, elektro instalacije in zunanja ureditev. Izbrani izvajalci po sklopih so AS-PRIMUS d.o.o. za gradbeno obrtniška dela, za strojne instalacije KOLEKTOR KOLING d.o.o ter za elektro instalacije in zunanje ureditve KOSTAK d.d., strokovni nadzor nad deli bo izvajalo podjetje SAVAPROJEKT d.d.

Zaposleni na šoli se veselijo novih prostorov, ki bodo omogočili optimalne pogoje za delo in učenje. Projekt bo ohranil najstarejši objekt obstoječe šole, novejši prizidek k šoli pa bo porušen, na njegovi lokaciji bo zgrajena nadomestna stavba za šolo in vrtec skupaj s telovadnico. Novi šolski prostori bodo namenjeni za 9 do 12 oddelkov šole in 5 oddelkov vrtca, skupaj za maksimalno predvideno število učencev 252 in za 110 otrok vrtca (trenutno obiskuje šolo 197 učencev, v vrtec pa je  vključenih 82 otrok).

Delite