Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Občina Brežice ima tri podžupane

Župan Občine Brežice je na novinarski konferenci predstavil javnosti nova dva podžupana, ki ju je imenoval z današnjim dnem (15. 10. 2019). Podžupanja Mila Levec bo funkcijo opravljala poklicno, podžupan Bogdan Palovšnik pa bo naloge podžupana opravljal nepoklicno.

Podžupanu Občine Brežice Bogdanu Palovšniku je župan zaupal naloge s področja infrastrukture in sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, podžupanja Mila Levec je zadolžena za družbene dejavnosti in za delo z nevladnimi organizacijami. Oba nova podžupana sta aktivna v krajevnih skupnostih in sta bila na lanskih lokalnih volitvah prvič izvoljena v občinski svet.

Bogdan Palovšnik prihaja iz Slovenske vasi in je samostojni podjetnik na področju golfa (učitelja golfa, vodja golf igrišč in svetovalec za golf v Sloveniji in na Hrvaškem), v mandatu 2014-2018 je opravljal funkcijo predsednika sveta KS Jesenice na Dolenjskem. Deloval bo na področju infrastrukture in krajevnih skupnosti, ki jih je v občini 20, zato želi najprej pripraviti posnetek stanja in kasneje tudi predlagati rešitve ter sodelovati pri določanju prednostnih investicij.

Mila Levec ima izkušnje na področju gospodarstva in tudi kmetijstva, deset let je delovala na področju nevladnih organizacij, v zadnjem letu je preko invalidskega podjetja opravljala delo na področju pomoči mladim podjetnikom. Dejala je, da bo pri svojem delu podžupanje izpostavljala skrb za nevladne organizacije, mlade podjetnike ter spodbujala povezovanje, ki je ključ do uspeha.

Podžupan Jure Pezdirc bo nadaljeval z opravljanjem nalog s področja turizma, gospodarstva in kmetijstva, dosedanja podžupana Katja Čanžar pa odhaja na novo delovno mesto, kjer se bo posvetila udejanjanju strategije razvoja turizma v občini, destinacijskemu marketingu in povezovanju turističnih subjektov v občini in širše.

Po besedah župana Ivana Molana je z imenovanjem dveh novih podžupanov izpolnil svojo ožjo ekipo. Za tri podžupane se je odločil zato, ker se je z razvojem občine in rastjo števila dogodkov ter obveznosti povečala tudi potreba po zagotavljanju predstavnikov občine. Trije podžupani prihajajo iz treh različnih političnih skupin v občinskem svetu (SD, SDS in Lista SONCE), kar kaže tudi širino sodelovanja. Župan Ivan Molan je dejal, da je za nova podžupana imenoval človeka, ki želita s svojimi predlogi sodelovati in pomagati pri razvoju občine. Župan je povedal, da bo finančna obremenitev zaradi večjega števila podžupanov ostala na sedanji ravni,  saj bo poklicna podžupanja zaposlena za skrajšani delovni čas (4 ure), novi podžupan pa bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.

Delite