Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice

Medovito drevo ob 10. Obletnici vodenja občine Brežice

Ob 10. obletnici vodenja občine Brežice sem posadil medovito drevo, lipo, ki sem jo prejel v okviru vseslovenske akcije Slovenske čebelarske zveze »Človek posadi, čebela opraši.«

Ob 10. obletnici vodenja občine Brežice 

Desetletje vodenja Občine Brežice, ki skrbi za potrebe skoraj 25.000 občank in občanov, predstavlja  pomemben del v razvoju krajev občine. Med največje dosežke v času vodenja Občine Brežice lahko štejem dosledno uresničevanje nalog občine, reorganizacijo občinske uprave in racionalizacijo poslovanja, zagotavljanje sredstev za posredne in neposredne pomoči posameznikom in gospodinjstvom ter društvom kljub nižanju državnih sredstev, zagotavljanje podpore podjetništvu, uresničitev večjih infrastrukturnih projektov (teh je bilo v desetih letih za več kot 100 milijonov evrov) z uspešnim črpanjem evropskih in državnih sredstev (dobrih 40 milijonov evrov) in nenehna skrb za kakovostno bivanje občank in občanov. Med posebne dosežke štejem tudi dejstvo, da je občina uspela zagotavljati prostor v vrtcih za vse otroke, ki so jih starši želeli vključiti v programe predšolske vzgoje. Prav tako je poseben dosežek ustanovitev in uspešno delovanje Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah in javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o..

Načrt za prihodnje in priložnosti za razvoj

V sedanjih razmerah bo občini predstavljal izziv zagotavljanje in ohranjanje standarda življenje v občini. Občina bo tudi v prihodnosti nadaljevala z zagotavljanjem enakomernega razvoja vseh krajev občine. Občina Brežice z vlaganjem v infrastrukturo, tako pri zagotavljanju dostopnosti do varovanja okolja, ostaja privlačna za obiskovalce hkrati pa zagotavlja kakovostno bivalno okolje občankam in občanom. Na področju okoljevarstva in infrastrukture bo občina zagotavljala sredstva za kakovostno vodooskrbo in prometno varnost ter dostopnost ob vlaganjih v energetsko učinkovitost (zniževanje porabe energije in tekočih stroškov).

Ureditev rekreativnih površin ob hidroelektrarni in načrtovana ureditev kolesarskih poti bosta okrepila turistično ponudbo občine ob zdraviliškem turizmu, pohodništvu, vodnih športnih. Občina bo sama in ob podpori za to namenjenih javnih zavodov spodbujala k povezovanju tako turističnih kot kmetijskih subjektov na področju turizma, ki ima v občini vse pogoje za nadaljnji razvoj ter tudi s povezovanjem športnega in zdravstvenega turizma s ponudbo kulturnih dejavnosti in prireditev

Na področju gospodarstva bo občina spodbujala preusmeritev iz uspešnega investicijskega cikla na vsebine tudi z iskanjem investitorjev za industrijske in obrtne cone ter povezovanjem podjetništva, turizma in kmetijstva. Pri izobraževalnih dejavnostih želi  občina ohraniti kakovost, izboljšati kakovost dela in učenja z ureditvijo objektov osnovnih šolah in podpirati  nadgradnjo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru z raziskovalno in mednarodno dejavnostjo.

Delite