Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Glasujte za svoj projekt Moja skupnost – sodelujem!

V tednu od 21. do 25. oktobra lahko vsak občan, s stalnim bivališčem v občini Brežice glasuje in podpre enega od 31ih projektov, ki so jih občani podali na poziv Občine Brežice za sodelovanje v participativnem delu proračuna za leti 2020 in 2021.

Glasuje lahko vsaka občanka/ vsak občan občine Brežice s stalnim prebivališčem v občini.

Posamezna občanka/ posamezen občan lahko odda en (1) glas, s katerim lahko podpre en (1) projekt.

Glasujejo lahko občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki bodo do dne oddaje glasu dopolnili 15 let.

Svoje glasove posredujete z glasovnico po elektronski pošti na naslov , s klasično pošto na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali osebno v sprejemni pisarni Občine Brežice v času uradnih ur.

Glasovanje poteka od 21. 10. do vključno 25. 10. do polnoči. Veljavne so glasovnice, oddane v tem času.

GLASOVNICA

Zaporedna številka1
Naziv projektaUreditev otroškega igrišča in postavitev igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi
PredlagateljBoštjan Gregorič in skupina
Vrednost projekta6.693,00 EUR
Krajevna skupnostMRZLAVA VAS
Območje2
OpisUreditev otroškega igrišča in postavitev igral med nogometnim igriščem in Domom krajanov v Mrzlavi vasi. Sredstva so predvidena za potrebna zemeljska dela. Postavitev panelnih ograj Kočevar, nakup in postavitev igral, dveh zunanjih klopi s košem in tablo z navodili za uporabo.
Zaporedna številka2
Naziv projektaUreditev vaškega središča “Vrbenica”
PredlagateljMilan Kreačič
Vrednost projekta15.000,00 EUR
Krajevna skupnostVELIKE MALENCE
Območje2
OpisUreditev vaškega središča, dela obale in vstopa v reko Krko z ureditvijo piknik prostora, postavitvijo otroških igral, zasaditvijo sadnih dreves, ter vrb in jelš za zaščito zemljišča pred erozijo, postavitev informativnih panojev v treh jezikih, namenjenih predstavitvi zgodovine kraja.
Zaporedna številka3
Naziv projektaZaprto otroško igrišče
PredlagateljVesna Kržan
Vrednost projekta5.000,00 EUR
Krajevna skupnostBREŽICE
Območje1
OpisVzpostavitev “soft play” igralnega centra v mestu Brežice, ki bo ponujal možnost igre otrokom tudi v primeru slabega vremena. Prostor je opremljen z blazinami, poligoni, toboganom, trampolinom, plezalnimi stenami in tuneli. Prostor bi bil umeščen v enega od obstoječih objektov, v lasti Občine.
Zaporedna številka5
Naziv projektaTravnato igrišče na prostem
PredlagateljKarmen Štefanič in skupina
Vrednost projekta14.000,00 EUR
Krajevna skupnostCERKLJE OB KRKI
Območje2
OpisUreditev prostora »vaške gmajne«, v katastrski občini Bušeča vas za kvalitetno preživljanje prostega časa, ki bo namenjen igri, telovadbi, praznovanju in medgeneracijskem druženju na prostem, v naravi. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanju soglasij, postavitvi zaščitne ograje in ureditvi zemljišča.
Zaporedna številka6
Naziv projektaAkustika v Večnamenski dvorani Skopice
PredlagateljJože Voglar in skupina
Vrednost projekta10.000,00 EUR
Krajevna skupnostSKOPICE
Območje2
OpisDobava in montaža akustičnih panelov v večnamensko dvorano Skopice. V dvorani trenutno zelo odmeva kar negativno vpliva na uporabnike dvorane.
Zaporedna številka7
Naziv projektaUreditev vodnega zajetja Studenec
PredlagateljAleksander Beribak
Vrednost projekta12.500,00 EUR
Krajevna skupnostČATEŽ OB SAVI
Območje2
OpisUreditev zajetja pitne vode iz Studenca v Sobenji vasi in zamenjava dotrajanega korita. Voda se že več desetletij uporablja za zalivanje, kmetijstvo in ostalo. Sredstva so namenjena za izvedbo zemeljski del,  popravilo obstoječega oz. izdelavo novega betonskega korita, postavitev pitnika in obvestilne table.
Zaporedna številka8
Naziv projektaUreditev travnatega igrišča ob Podružnični šoli Kapele
PredlagateljRobert Lubšina
Vrednost projekta14.774,20 EUR
Krajevna skupnostKAPELE
Območje3
OpisUreditev travnatega igrišča ob obstoječem asfaltiranem igrišči pri podružnični šoli Kapele za rekreacijo in medgeneracijsko druženje, srečanja, zaključke in športne aktivnosti. Sredstva so namenjena zemeljskim delom za ureditev 400m2 površin.
Zaporedna številka9
Naziv projektaUreditev ekoloških otokov v Krajevni skupnosti Bizeljsko
PredlagateljMateja Kmetič
Vrednost projekta13.300,00 EUR
Krajevna skupnostBIZELJSKO
Območje4
OpisPostavitev betonskih podestov, lesenih ograj in zasaditev trajnic na 11. ekoloških otokih na Bizeljskem.
Zaporedna številka10
Naziv projektaRazgledna ploščad na Svetem Vidu
PredlagateljAlojz Škrabl
Vrednost projekta15.000,00 EUR
Krajevna skupnostČATEŽ OB SAVI
Območje2
OpisPostavitev razgledne ploščadi in foto točke ob cerkvi Svetega Vida za dodatno turistično doživetje. Ploščad bi bila opremljena z daljnogledom in panoramsko karto zemljepisnih zanimivosti, ki bi bile vidne iz ploščadi. Možna bi bila tudi »skywalk« izvedba s kombinacijo kaljenega stekla na tleh.
Zaporedna številka11
Naziv projektaPlavajoči poton povezan z brežino akumulacijskega jezera za SUP, KANU, KAJAK, SURF in KITE
PredlagateljMatjaž Černec s skupino
Vrednost projekta11.000,00 EUR
Krajevna skupnostBREŽICE
Območje1
OpisPostavitev plavajočega pontona na reki Savi, na akumulacijskem jezeru HE Brežice za varen dostop do vode in preprečevanje poškodb opreme in oseb. S tem bo zagotovljen varnejši dostop do vode vsem navdušencem nad različnimi vodnimi športi. Sredstva so namenjena za nabavo, prevoz in montažo pontona.
Zaporedna številka12
Naziv projektaObnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi
PredlagateljJaka Piltaver s skupino
Vrednost projekta14.200,00 EUR
Krajevna skupnostKRŠKA VAS
Območje2
OpisPreplastitev asfaltnega igrišča ŠD Krška vas, ki je hkrati osrednji  prostor vaškega športnega, kulturnega in družabnega dogajanja.
Zaporedna številka13
Naziv projektaUreditev nasipa v Dobovi za rekreacijsko – turistične namene
PredlagateljGregor Černoga s skupino
Vrednost projekta15.000,00 EUR
Krajevna skupnostDOBOVA
Območje3
OpisUreditev nasipa kot dopolnitev turistične ponudbe obiskovalcem Term Paradiso in ostalim krajanom, sprehajalcem. Za ta namen projekt predvideva čiščenje nasipa, novo zatravitev, opremljanje s klopmi,  fitnes napravami in info tablami.
Zaporedna številka14
Naziv projektaRehabilitacijski in rekreacijski studio
PredlagateljMiha Močnik
Vrednost projekta14.920,00 EUR
Krajevna skupnostPEČICE
Območje4
OpisUreditev rehabilitacijskega in rekreacijskega prostora v 1. nadstropju obnovljenega Doma krajanov Pečice. Sredstva so namenjena ureditvi kopalnice, garderobe, postavitvi fitnes poda, nabavi kardio in fitnes naprav.
Zaporedna številka15
Naziv projektaPostavitev košev za smeti in pasje iztrebke ob LC 024691 Krška vas – Boršt, Račja vas – Župeča vas
PredlagateljSergeja Bizjak s skupino
Vrednost projekta5.570,00 EUR
Krajevna skupnostCERKLJE OB KRKI
Območje2
OpisPostavitev petih košev za smeti, petih košev za pasje iztrebke z vrečkami in sedmih opozorilnih tabel ob lokalni cesti, ki jo dnevno uporabljajo motoristi, kolesarji, športniki in sprehajalci.
Zaporedna številka16
Naziv projektaRekreativna tekaška steza
PredlagateljJure Rovan s skupino
Vrednost projekta14.568,00 EUR
Krajevna skupnostBREŽICE
Območje1
OpisUreditev rekreativne tekaške steze na zunaj strani ob ograji atletskega stadiona pri ETRŠ Brežice, ki bi bila namenjena rekreativnim tekačem kot so to naredili ob športnem parku v Kopru. Tako umeščena steza bi zagotavljala nemoten potek dela vadbenih skupin na stadionu, omogočala varen tek in zmanjšala možnost poškodb. Sredstva so namenjena izkopu, izvedbi tampona in nasutju z drevesnim lubjem.  
Zaporedna številka17
Naziv projektaUreditev vaškega jedra ob KS
PredlagateljSuzana Vahtarič
Vrednost projekta13.500,00 EUR
Krajevna skupnostBIZELJSKO
Območje4
OpisUreditev javne površine ob stavbi KS Bizeljsko za sprejem turističnih obiskovalcev in druženje domačinov. Sredstva so namenjena ureditvi potke, postavitvi kozolčka s streho, postavitvi pitnika, izdelavi in postavitvi klopi, panoja s turističnimi ponudniki na Bizeljskem, postavitvi otroških igral in zasaditvi trajnic, vinske trte in postavitvi košev okoli prostora.
Zaporedna številka18
Naziv projektaArtiška pot zdravja
PredlagateljRok Deržanič s skupino
Vrednost projekta14.900,00 EUR
Krajevna skupnostARTIČE
Območje4
OpisArtiška pot zdravja je projekt za krepitev ter ohranjanje zdravja v naravi. Vsebuje 4 gibalne postaje za krepitev mišic, ravnotežja, dihalne vaje ter postajo z razteznimi vajami. Postaje povezuje sprehajalna pot v dolžini 1 km, ki se lahko uporablja za hojo, tek in nordijsko hojo. Enkrat mesečno bi organizirali vodene oglede s predstavitvijo pravilnega izvajanja vaj in blagodejno/ zdravilnimi učinki na zdravje v cseh starostnih obdobjih.
Zaporedna številka19
Naziv projektaPraznično novoletna okrasitev vasi Pišece
PredlagateljMira Starc s skupino
Vrednost projekta3.000,00 EUR
Krajevna skupnostPIŠECE
Območje4
OpisVas Pišece ima lepo novoletno okrasitev. Rdeča nit te so drevesa. Ker je okrasitev postala tradicionalna, želijo vaščani čim več dotrajanih elementov zamenjati in dodati še nove. Sredstva so namenjena izdelavi svetlobnih elementov , nabavi led lučk, vgradnji vtičnic za zunanji priklop na drogovih za javno razsvetljavo.
Zaporedna številka20
Naziv projektaUreditev športno – učnega prostora ob reki Krki v Župeči vasi.
PredlagateljAndrej Pungerčar s skupino
Vrednost projekta13.800,00 EUR
Krajevna skupnostCERKLJE OB KRKI
Območje2
OpisKrajani Župeče vasi z okolico želijo, v soglasju z OŠ Cerklje ob kri urediti prostor ob Krki za športno rekreativne dejavnosti in ga hkrati opremiti za izvajanje učnih aktivnosti v okolju Krke. V ta namen želijo postaviti otroška igrala, klopi in mize z nadstrešnico, koše za odpadke, urediti travnato igrišče in plavajoči privez za čolne.
Zaporedna številka21
Naziv projektaOtroško igrišče na Obrežju
PredlagateljSonja Povh s skupino
Vrednost projekta15.000,00 EUR
Krajevna skupnostJESENICE NA DOLENJSKEM
Območje2
OpisPridobitev projektne dokumentacije za postavitev otroškega igrišča na Obrežju z igrali in varnostno ograjo na obstoječem travnatem terenu, ki trenutno v naravi deluje kot park.
Zaporedna številka22
Naziv projektaMedgeneracijski park Sela
PredlagateljZdenka Petelinc s skupino
Vrednost projekta14.500,00 EUR
Krajevna skupnostDOBOVA
Območje3
OpisPostavitev otroških igral in fitnes naprav za otroke in odrasle na lokaciji pri gasilskem domu v Selah pri Dobovi. Sredstva so namenjena nakupu zemljišča, projektni dokumentaciji, pripravi podlage, postavitvi zaščitne ograje, postavitvi otroških igral, fitnes naprav, parkovnih klopi in info table.
Zaporedna številka23
Naziv projektaStudenca na Borštu
PredlagateljSilvester Lopatič
Vrednost projekta14.950,00 EUR
Krajevna skupnostCERKLJE OB KRKI
Območje2
OpisUreditev brežine z opornim zidom ob cesti na spodnjem delu vasi Boršt in zajetja iz studenca, izvedba vzporedne paralelne potke in postavitev varnostne ograje.
Zaporedna številka24
Naziv projektaUreditev skupne javne površine v vasi Črešnjice – prenova in izgradnja otroškega igrišča ter prostora za aktivno druženje mladih
PredlagateljMatej Kovač s skupino
Vrednost projekta11.000,00 EUR
Krajevna skupnostCERKLJE OB KRKI
Območje2
OpisDobava in montaža zunanjih otroških igral za najmlajše, izgradnja košarkarskega igrišča, nakup ter postavitev košarkarskega koša na vaškem igrišču sredi vasi Črešnjice.
Zaporedna številka25
Naziv projektaUreditev igrišča za vaščane
PredlagateljMarko Bizjan
Vrednost projekta6.000,00 EUR
Krajevna skupnostPIŠECE
Območje4
OpisIzvesti nujna vzdrževalna dela na vaškem travnatem igrišču v Pišecah (nakup vrtnega traktorja za košnjo trave s košem, nakup klopi, zamenjava zaščitnih mrež za gole, peskanje igrišča, zatravitev).
Zaporedna številka27
Naziv projektaIgrišče Trobentice – prostor za otroke in mladino, ki spodbujajo njihovo varno in kvalitetno življenje prostega časa v družbi sovrstnikov, ob športu in gibanju na prostem
PredlagateljBojana Zevnik s skupino
Vrednost projekta14.980,00 EUR
Krajevna skupnostBREŽICE
Območje1
OpisOdkup dela tovarniškega zemljišča Tovarne pohištva Brežice in ureditev odbojkarskega igrišča in igrišče za najmlajše (nakup in postavitev igral za otroke , parkovne infrastrukture, tabel, zasaditev dreves, ureditev zelenice).
Zaporedna številka28
Naziv projektaNadstrešek in prostor za obračališče šolskega minibusa
PredlagateljBoris Gramc s skupino
Vrednost projekta8.000,00 EUR
Krajevna skupnostMRZLAVA VAS
Območje2
OpisOtrokom vasi Čedem zagotoviti varnost z izvedbo nadstreška in s tem povezano urediti prostor za obračanje šolskega minibusa v vasi Čedem.
Zaporedna številka29
Naziv projektaMini fitnes Park Cerklje ob Krki -zunanji vadbeni prostor z napravami za zunanji fitnes v naravi
PredlagateljAnton Horžen
Vrednost projekta13.800,00 EUR
Krajevna skupnostCERKLJE OB KRKI
Območje2
OpisZ druženjem in rekreacijo izboljšati kakovost življenja mladih, starejših, invalidov in občanov, željnih telesne aktivnosti na zunanjih površinah. Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo, potrebna gradbena dela, nakup  šestih naprav za raztezanje, moč in aerobno vadbo.
Zaporedna številka30
Naziv projektaVadbeni park in družabna točka v Globokem
PredlagateljBojan Hotko s skupino
Vrednost projekta14.700,00 EUR
Krajevna skupnostGLOBOKO
Območje3
OpisUniverzalni obstoječi zabojnik ob odbojkarskem igrišču v Globokem  dograditi z nadstreškom in v sklopu le tega postaviti zaščitne talne podloge, kombinirane vadbene naprave ter mize in klopi za druženje.
Zaporedna številka31
Naziv projektaPasji park – fitnes
PredlagateljMarko Stojanović s skupino
Vrednost projekta10.000,00 EUR
Krajevna skupnostBREŽICE
Območje1
OpisVzpostavitev ograjenega pasjega parka za izobraževalno-rekreativne aktivnosti lastnikov in psov z ustreznimi igrali/ fitnes napravami za vodene vadbe ali proste aktivnosti s psom ter pripadajočo urbano opremo. Predvidena lokacija na površini v lasti Občine na območju mesta.
Zaporedna številka32
Naziv projektaUreditev vaškega jedra Jesenice
PredlagateljSlavko Bizjak s skupino
Vrednost projekta14.500,00 EUR
Krajevna skupnostJESENICE NA DOLENJSKEM
Območje2
OpisUreditev vaškega središča Jesenice s sanacijo obstoječega prostora, z zasaditvijo in ureditvijo dodatne površine.  Sredstva so namenjena za izvedbo gradbenih del, zasaditve in hortikulturne ureditve, nabavo in postavitev urbane opreme (koši, klopi).
Zaporedna številka33
Naziv projektaVečgeneracijska in večfunkcijska ureditev okolice Doma krajanov v Križah
PredlagateljDamjana Arh s skupino
Vrednost projekta11.000,00 EUR
Krajevna skupnostKRIŽE
Območje4
OpisProjekt vključuje nabavo in postavitev otroških igral, malih golov ter naprav za ulično vadbo (Street Workout) za odrasle in ureditev ustrezne podlage, poleg tega pa tudi nabavo košev za smeti, klopi, projektorja in zvočnikov za letni kino oziroma razne predstavitve za krajane vseh generacij.
Delite