Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice med najboljšimi tremi občinami v Sloveniji v aktivnostih Evropskega tedna mobilnosti

Občina Brežice je tudi letos pristopila k izvedbi projekta Evropski teden mobilnosti, ki je bil že 13. po vrsti. Evropski teden mobilnosti, ki tradicionalno poteka med 16. in 22. septembrom, je letos potekal pod sloganom »Izberi čistejši način prevoza«.

Osnovni namen projekta je ozaveščanje ljudi o pomenu trajnostne mobilnosti, pomenu le-te k zdravemu počutju in zmanjšanju onesnaženja mestnih središč, ki jih povzroča uporaba avtomobilov.

V Brežicah smo skupaj z javnimi zavodi, društvi in podjetji pripravili pester nabor aktivnosti, ki so bile namenjene različnim starostnim skupinam. Največjo težavo so predstavljale omejitve proti širjenju bolezni Covid-19, saj je bilo potrebno kar precej usklajevanja, da se je prireditev uspešno, predvsem pa varno izpeljala. Čeprav je bila udeležba na posameznih dogodkih nekoliko nižja od pričakovane, so bile vse zadane aktivnosti uspešno izpeljane.

14. 10. 2020 je v organizaciji Ministrstva RS za infrastrukturo, kot nacionalnega koordinatorja projekta, potekala zaključna (video)konferenca letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti. Na konferenci običajno razglasijo tudi najbolj aktivne občine. Med 71-timi občinami, ki so letos pristopile k projektu, je Občina Brežice s svojim naborom aktivnosti osvojila uvrstitev med najboljše tri občine med ne-mestnimi občinami. Kot najbolj aktivni občini sta bili prepoznani občina Medvode med ne-mestnimi občinami in občina Nova Gorica med mestnimi občinami.

Uvrstitev je potrditev dobrega dela na področju uresničevanja trajnostnih ukrepov, ki jih je Občina Brežice začrtala s sprejetjem celostne prometne strategije v letu 2017. Prav tako pa je odlična spodbuda za nadaljnje delo, kjer ne manjka novih izzivov. Tudi v prihodnje načrtujemo aktivnosti za spodbujanje občanov k uporabi trajnostne mobilnosti, ki bi se odvijale tudi izven trajanja projektov. S prijavo na razpis Ministrstva za infrastrukturo bomo poskušali pridobiti dodatna sredstva za pripravo vsebin v projektu. V prihodnjem letu pa načrtujemo tudi nabor aktivnosti, s katerimi bi se prijavili za nagrado Komisije EU.   

Delite