Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Prireditve

Ob začetku prazničnega meseca oktobra Župan Ivan Molan: »Leto 2021 je leto presežkov!«

Mesec oktober je v občini Brežice praznični mesec, saj 28. oktobra obeležuje občina praznik v spomin na ustanovitev Brežiške čete leta 1941. Tradicionalno društva, javni zavodi in ostale organizacije v tem mesecu pripravijo pester nabor dogodkov, posvečenih občinskemu prazniku. Župan Ivan Molan je na novinarski konferenci, ki je potekala na grajskem dvorišču pod novo nadkrito konstrukcijo, predstavil dosežke in presežke preteklega obdobja, in se za sodelovanje v časih, ki so polni izzivov, zahvalil občankam in občanom ter občinskemu svetu občine Brežice.

V program Brežiškega oktobra vključenih več kot 60 dogodkov

V običajnih letih se je v prazničnem oktobru zvrstilo tudi do 90 prireditev, v lanskem letu je bilo zaradi epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja virusa uresničen samo manjši del načrtovanih dogodkov. Letošnjih 60 raznolikih dogodkov vabi občane tako k obisku v živo kot k spremljanju preko spleta. Že danes bo ob 17. uri v mestnem jedru pred občino na sporedu promenadni nastop domačega Gasilskega pihalnega orkestra Loče in gostujoče Veteranske godbe Dolenjske in Bele krajine.

V petek, 8. 10., se bodo na grajskem dvorišču zbrali gasilke in gasilci ter obeležili dan gasilcev pod okriljem gasilske zveze Brežice.  

Občina Brežice bo v okviru praznika 16. 10. svečano odprla prenovljeni železni most preko Save in Krke, turistična društva se bodo pomerila v kuhanju Županovega golaža.

V letu, ko praznujemo 30 let suverenosti, bo 22. 10. na Trgu Jožeta Toporišiča občina svečano odkrila pomnik, posvečen vojni za samostojnost in veteranom, isti dan bo v gradu potekala tudi posavska proslava ob dnevu suverenosti.

Vrhunec praznika je slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo potekala na predvečer praznika, in kjer bodo podeljena priznanja občine, oktobrske nagrade, naziv častna občanka ter podeljen domicil.

V oktobru bo 75 let delovanja s prireditvijo obeležila Gimnazija BrežiceOsnovna šola Brežice pa svojih 50 let delovanja.

Epidemija in z njo povezani ukrepi so v preteklem letu in pol močno zaznamovali družbeno življenje v lokalni skupnosti, saj je bilo druženje zelo omejeno, a se počasi ob upoštevanju veljavnih ukrepov druženje v okviru prireditev počasi vrača. V občini Brežice so se v letu 2020 še posebej usmerili k začetku izvajanja investicij, ki so namenjene izboljšanju kakovosti življenja v občini, investicijski cikel pa je v letu 2021 še močnejši.

Konec leta 2020 je občina v sodelovanju z zasebnim partnerjem uspešno zaključila projekt energetske sanacije 15 občinskih javnih stavb, predvsem šol. Hkrati je začela graditi dva vrtca – v Artičah in v Dobovi, začela je z 2. fazo revitalizacije objekta nekdanjega DU Brežice, ki bo v naslednjem letu že lahko sprejel stanovalce v stanovanjsko skupnost oz. v bivalne enote. Občina je v 2021 zaključila popolno obnovo lesenega mostu v Cerkljah ob Krki, zaključuje tudi obnovo železnega mostu čez Savo in Krko pri Brežicah. Občina je gradila pločnike in obnavljala ceste, v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo je ob obnovi državne ceste občina uredila pločnik Kalin Obrežje.

Kot je dejal župan Ivan Molan, je še pomembnejše dejstvo, da je občina pridobila evropska sredstva za tri velike večletne projekte – Hidravlične izboljšave vodovodov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli ter projekta gradnja kolesarskih poti Brežice-Dobova ter Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi.

V 2021 se začenja  obnova simbola občine in mesta – Vodovodnega stolpa, ki bo postal razgledna in turistična točka. V sodelovanju z DRSI se letos začenja obnova državne ceste skozi Podgračeno, ki bo izboljšala prometno varnost ter odpravila nevarno zožitev.

Na  področju prostorskega urejanja je občina sklenila pogodbo za spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN), v teku je postopek javnega naročanja za priprava projektne dokumentacije za dostopni Vodni center in za Izdelavo projektne dokumentacije etape vzhodne obvoznice Brežice .

Na področju gospodarstva je občina pridobili nove vlagatelje, poleg skupina TPV, ki je v občino umestila strateško investicijo državnega pomena, sta v občino prišli še podjetji Narayan (PTC Slovenska vas) in City Connect (Brežice). Obetavna je bila tudi letošnja poletne turistična sezona, ki je presegla število nočitev v enakem obdobju lani in celo v letu 2019. Statistični podatki za julij in avgust 2021 kažejo (250.000), da so v občini presegli število prenočitev iz leta 2019. V primerjavi letom 2020 beležijo 15% povečanje prenočitev, kar pomeni 35.000 prenočitev več in 5% več prenočitev kot leta 2019.

Župan je izpostavil tudi pomen pridobitve nadkritega grajskega dvorišča, ki bo večino leta omogočal izvajanje dogodkov na prostem, saj bo streha nudila zaščito pred vremenskimi vplivi. Na ta način je društvom in ostalim organizacijam omogočen dodaten prireditveni prostor v občini. Novinarska konferenca, namenjena prestavitvi programa Brežiškega oktobra in dosežkov v obdobju od oktobra do oktobra, je bila tudi prvi uradni dogodek pod novo kupolo oz. konstrukcijo za nadkritje.  Nosilna konstrukcija, za katero je občina namenila dobrih 173.000 evrov, je zasnovana v obliki križnih obokov, ki se pojavljajo tudi v arkadnih hodnikih gradu.

»Grajsko dvorišče je odlično prizorišče in odprto za vse!« je poudarila tudi direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj. Direktorica je nove pridobitve izredno vesela, saj je izjemnega pomena tudi za uresničevanje bogatega programa muzeja.

V letu 2021 pa je Občina Brežice pridobila tudi naziv Evropsko mesto športa 2022, ki je priznanje vsem ustvarjalcem na področju športa ter dokaz, da občina močno podpira vsa področja življenja, od kulture do športa. Župan je dejal, da imajo občani tudi v teh časih kar nekaj razlogov za veselje, zato je povabil k udeležbi na dogodke, ki bodo seveda potekali v skladu z aktualnimi ukrepi za zaščito zdravja.

Podrobneje o programu Brežiškega oktobra: https://www.brezice.si/sl/breziski-oktober/

Delite