Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice

Podpisana pogodba za izvedbo projekta Celostna revitalizacija in modernizacija Prosvetnega doma Artiče

Občina Brežice je bila uspešna na razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj in bo za obnovo PD v Artičah prejela 526.358,25 EUR sofinancerskih sredstev. Vrednost investicije znaša 766.275,90 EUR. 

Predmet investicije :

  • izvedba izolacijske fasade z dvema ploščama z nadstreškom,
  • zamenjava strojnih inštalacij: vodovodna in kanalizacijska inštalacija, ogrevanje in prezračevanje (konvektorji in radiatorji ter toplotna črpalka in oljni kotel),
  • zamenjava električne inštalacije,
  • zamenjava stavbenega pohištva (zunanja in notranja vrata),
  • ostala obrtniška in inštalacijska dela ter oprema; zamenjava keramike, sanitarna oprema, zamenjava tlakov in poglobitev kleti, zamenjava notranjih oblog,
  • ureditev zunanjih in dovoznih površin okoli PD (tudi ureditev ceste od križišča do OŠ),
  • vgradnja oprema (scenska in videoprojekcijska oprema, pisarniško pohištvo, zborovski praktikabli, zložljiv plesni podij, zaščita tal…)

Kultura je vpeta v same temelje PD Artiče in čvrsto, že vrsto let povezuje njegove gradnike. Z izgradnjo so krajanke in krajani dali dom že takrat močno razvitem delovanju prosvetno kulturnega društva, katerega začetki v Artičah segajo v leto 1931. Sedaj KUD Otona Župančiča povezuje 173 članov, starosti od 12 do 80 let, razporejenih v 8 sekcij: mešani pevski zbor, tamburaški orkester, otroška folklorna skupina, folklorna skupina, ljudski pevci »Fantje artiški«, ljudski godci »Trebeški drotarji«, literarna in foto sekcija. Z rednim tedenskim delom so člani stene svojega doma opremili s številnimi najvišjimi dosežki v državnem in mednarodnem prostoru, kjer s svojimi nastopi redno gostujejo. Prijateljske vezi, ki so jih spletli po svetu, pa vsako leto v Artiče pod streho kulture pripeljejo vedno nove in nove obraze.

Poleg KUD Oton Župančič Artiče bodo prostore prenovljenega doma lahko uporabljala tudi ostala društva, ki delujejo na območju KS Artiče: PGD Dečno selo, PGD Sp. Pohanca, Sadjarsko društvo, Športno društvo “Partizan”, Društvo rejcev in ljubiteljev konj, Društvo kmetic, Društvo izgnancev 1941 – 1945, Društvo salamarjev Štritof, OM center, RK Brežice, Lovska družina Artiče, Turistično društvo, Karitas župnije Artiče – Sromlje, Združenje borcev KO Artiče  in Društvo borilnih veščin Katana.

Tako Občina Brežice poleg investicij na področju izobraževanja in vzgoje, okolja in varnosti v prometu namenja posebno skrb prostorom za delovanje društev. V preteklih letih je bil že obnovljen del večnamenskih domov po krajevni skupnostih, trenutno poteka tudi obnova doma na Bizeljskem.

Delite