Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Novi izobraževalni programi so potrebni za razvoj regije

Župan občine Brežice Ivan Molan je sodeloval na novinarski konferenci, ki jo je sklicala ravnateljica Ekonomske in trgovske šole Brežice Mojca Tomažin ob vnovični odločitvi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da zavrne predlog za izvajanje programa zdravstvene nege in programa bolničar v Brežicah. Posavje ostaja edina regija z bolnišnico in brez izobraževalnega programa zdravstvene nege, približno polovica dijakov pa se vozi v srednjo šolo v druge regije. Župan Ivan Molan pravi, da program sodi v Posavje tako iz razvojnega kot ekonomskega vidika.

Ekonomska in trgovska šola Brežice si že več kot 10 let prizadeva, da bi lahko na svoji šoli izvajala program zdravstvene nege in program bolničar. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je do zdaj vse prošnje zavrnilo kljub temu, da šola izpolnjuje vse zahteve, tako prostorske kot kadrovske. Ko je ministrstvo predlog ponovno zavrnilo konec lanskega leta, se je vodstvo Ekonomske in trgovske šole odločilo, da na novinarski konferenci predstavijo svoj del zgodbe in ministrstvo pozovejo, da znova pretehta svojo odločitev, ki bi bila izjemnega pomena za Posavje.

Posavski župani in poslanci predlog enotno podpirajo

Kot je dejal župan Ivan Molan so v Posavju dejanske potrebe po teh kadrih, predvsem na področju zdravstvenega in socialnega varstva, mladi se morajo dnevno voziti v šolo v druge regije, Splošna bolnišnica  Brežice bi lahko omogočala izvajanje prakse za dijake, vsi pogoji so zagotovljeni, le na ravni ministrstva oz. države ni politične volje. Župan je dejal, da zavrnitev programov kaže na to, da država krepi samo velike centre in zanemarja kraje ob meji, zato je zdaj čas, da politika s potrditvijo novih programov izobraževanja v Posavju pripomore k višjemu standardu življenja ter hkrati družinam šolajočih se dijakov olajšali življenje z zmanjšanjem stroškov.

Direktorica brežiške bolnišnice Anica Hribar je pojasnila, da je bolnišnica učna organizacija, ki omogoča opravljanje prakse dijakom,  ter da ima med zaposlenimi tudi medicinske sestre, ki so usposobljene za predavateljice in ki že sodelujejo v nekaterih izobraževalnih institucijah. Opozorila je tudi na dejstvo, da dijaki, ki se vozijo v šole izven regije, dnevno za prevoz namenijo vsaj 2 ali 3 ure. To pomeni, da bi ta čas lahko dijaki preživeli bolj kakovostno, če bi se izobraževali bliže doma.

Svetovalna delavka na Ekonomski in trgovski šoli Alenka Pečnik Kranjec je predstavila nekatere statistike, ki jih že nekaj let spremlja ob vpisih dijakov. Po znanih podatkih skoraj polovica posavskih dijakov obiskuje šole izven regije, predvsem v savinjski (Celje) in dolenjski regiji (Novo mesto). V Posavju so po uvedbi novih izobraževalnih programov predšolske vzgoje, strojnega mehanika in športnega oddelka gimnazije te oddelke tudi zapolnili, kar pomeni, da se dijaki odločajo za možnost nadaljevanja šolanja v domači regiji, če imajo na voljo ustrezne programe. Zunaj regije obiskuje program zdravstvene nega letno od 110 do 134 mladih Posavcev, zato bi šola lahko napolnila oddelek, v kolikor bi dobila odobren program.

Tako vodja pilotnega projekta MOST (projekt integrirane pomoči na domu) Carmen Rajer kot direktorica območne službe Zavoda za zaposlovanje  Saša Mohorko sta spomnili, da ima Posavje višji delež starajočega se prebivalstva, da nas v Posavju demografija prehiteva, zato bo kader s področja nege vse bolj iskan.

Novinarske konference so se udeležili tudi poslanca državnega zbora Tomaž Lisec in Igor Zorčič,  ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof, direktorica Šolskega centra Krško Erna Župan in ravnatelj Srednje šole Sevnica Matjaž Prestor.

Delite