Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Pogodba za gradnjo novega vrtca v Artičah je podpisana

Pred Osnovno šolo Artiče je potekal svečani podpis pogodb za gradnjo novega nizkoenergijskega vrtca in za vzpostavitev kotlovnice, ki bo skrbela za ogrevanje celotnega vrtčevskega in šolskega kompleksa. Vrtec bo gradilo podjetje CGP d.d., kotlovnico pa bo urejalo podjetje Plistor d.o.o. v partnerstvu z Geotech d.o.o.. Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 2.275.449,55 evrov, pogodbena vrednost ureditve kotlovnice pa 328.034,75 evrov. Z gradnjo novega vrtca in vzpostavitvijo kotlovnice se začenja večfazni projekt gradnje nove šole, ki bo pomembno izboljšal pogoje za vzgojo, delo in učenje, česar se veselijo tako zaposleni kot otroci in krajani.Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan je pred Artičami pomembna investicija, saj bo občina v tem in v naslednjem letu izvedla investicije v skupni vrednosti dobrih 3 milijonov evrov. Poleg gradnje novega vrtca, ki bo samostojna zgradba, kar je omogočila Župnija Artiče, ki je občini prodala del potrebnih zemljišč za novo stavbo, bo urejena skupna kotlovnica in celovito energetsko prenovljena tudi šolska telovadnica.

Izgradnja vrtca pri OŠ Artiče je 1. faza projekta gradnje nove šole Artiče. Zgradil se bo nov 5-oddelčni vrtec južno od obstoječega šolskega kompleksa. V objektu bo tudi kotlovnica, na katero se bo v naslednjih fazah priključil celoten kompleks OŠ Artiče in tako že predstavlja fazo obnove oz. adaptacije šolskih prostorov. Nov vrtec bo tlorisno razgiban objekt z igralnicami v pritličju, vsaka igralnica bo velika minimalno 50 m2 in bo imela tudi zunanjo teraso v velikosti 24 m2, kar je izjemno pomembno za višjo kakovost bivanja otrok v vrtcu. Skupaj bo neto tlorisna površina novega vrtca zavzemala 1.194,41 m2. Predviden čas gradnje je od junija 2020 do 30. 10. 2021.  

Investicija vzpostavitev kotlovnice za nov objekt vrtca pri OŠ Artiče obsega izvedbo geosond, povezav do toplotne črpalke, toplotne črpalke in hranilnika ter vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju 2 (dveh) let od prevzema objekta vrtca. Ob gradnji vrtca bo v letu 2020 potekala tudi celovita energetska sanacija telovadnice pri OŠ Artiče telovadnica v vrednosti 416.418,56 evrov, ki je del projekta javno-zasebnega partnerstva »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občine Brežice«. energetska sanacija obsega izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, izolacijo strehe, termostatske ventile, sanacijo razsvetljave in prenovo ogrevalnega sistema in energetsko upravljanje.

Zbrane na svečanem podpisu pogodb je najprej nagovorila ravnateljica OŠ Artiče Vesna Bogovič, ki je dejala, da se vsi zelo veselijo novega vrtca in boljših prostorskih pogojev. Artiško šolo obiskuje 240 otrok, v vrtcu pa imajo od 80 do 90 otrok. Prostorsko stisko vrtca, ki je bil pred leti zgrajen za dva oddelka, rešujejo z uporabo šolskih razredov in najemom prostora pri zasebnikih. Otroci iz vrtca iz skupine Balončki Martin Bučar Božičnik, Tinkara Čanžar in Zala Omerzu so deklamirali pesmico o vrtcu, ki jo je napisala vzgojiteljica Ruth Gramec, ob tej priložnosti so otroci županu Ivanu Molanu podarili tudi načrt novega vrtca, ki so ga izdelali sami, glasbeni utrinek k programu pa je prispevala učenka 7. razreda Ajda Ivanšek ob klavirski spremljavi učiteljice Stanke Turšič Pungerčar.  

Pogodba za gradnjo vrtca je v imenu izvajalca družbe CGP d.d. podpisal predsednik uprave Martin Gosenca, pogodbo za vzpostavitev kotlovnice pa predstavnik izvajalca, direktor podjetja Plistor d.o.o. Jernej Lah.

Delite